„Зелените

„Зелените" електроцентрали изпревариха атомните по производство на електричество

® pixabay

През 2019 г. „зелените" електроцентрали изпревариха атомните за първи път по обем на произведената електроенергия в света.

Производството на електроенергия от слънце, вятър и други чисти източници (с изключение на вода) е нараснало с 13% и възлиза на 2,8 петавата/час. В същото време производството на атомна енергия е нараснало само с 3,5%, до 2,996 петавата/час. Делът, както на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), така и на атомната енергия в общото производство е около 10,4%, се казва още в доклад, изготвен от BP Statistical Review.

Като цяло потреблението на енергия в света продължава да се измества към по-чисти източници, констатират експертите на BP. През 2019 г. светът е консумирал 1,3% повече енергия, а по-голямата част от ръста - 41% - е осигурена от възобновяеми енергийни източници.

Вторият енергиен източник, допринесъл значително за увеличаването на потреблението, е газът. Възобновяемата енергия и газът представляват повече от 3/4 от общото увеличение на потреблението на енергия, посочва BP.

Делът на въглищата в световната енергийна кошница е спаднал до минимум от 2003 г. - до 27%. Ръстът на емисиите от парникови газове се е забавил от 2,1% през 2018 г. до 0,5% през 2019 г.

Но въпреки положителните тенденции, развитието на световната енергетика демонстрира тревожни сигнали, смятат анализаторите. Производството на електроенергия от въглища намалява с 1,5 процентни пункта, до 36,4%, това е минимумът от 1985 г., когато BP започва да събира статистически данни за световната енергетика.

Въпреки това въглищата все още са най-големият източник на производство на електроенергия. Друг проблем е недостатъчното намаляване на темпа на растеж на емисиите от парникови газове: въпреки забавянето през 2019 г. средногодишното увеличение на емисиите през последните две години надхвърля средните годишни стойности за последните десет години.

Поради пандемията от коронавирус емисиите през 2020 г. могат да паднат с 2,6 Gt, се казва в доклада на BP. Но ако светът иска да постигне неутралност на въглеродните емисии (ЕС вече си е поставил такива цели, както и някои градове и корпорации, включително BP), потребителите ще трябва да намаляват емисиите с подобен обем ежегодно в продължение на 25 години, заключават анализаторите.


Прочетете още за:
атомна електроенергия производство

  0 
  0