Тихата смърт на американската средна класа

Тихата смърт на американската средна класа

® pixabay.com

Причините са три.

Докато във всички индустриални държави продължителността на живота расте трайно от сто години насам, в Съединените щати се наблюдава застой. Американците живеят много по-кратко от канадците или шведите. Но какви са причините? Търсейки отговора, американските икономисти Ангъс Дийтън и Ан Кейс проучват детайлно данните за смъртността и идентифицират основните фактори, които съкращават живота на американците. Те са три: нарастващият брой на самоубийствата; алкохолизмът и заболяванията, до които води; злоупотребата с наркотици. Установено е и коя обществена група е най-уязвима - „бялата работническа класа", както я определят Дийтън и Кейс. Или - трудещите се хора с бял цвят на кожата, които нямат висше образование.

Във всички останали индустриални държави смъртността сред хората между 45- и 54-годишна възраст от тази демографска група спада, докато в САЩ от края на 90-те години насам тя дори нараства. Вероятността един бял човек на средна възраст да почине в САЩ е два пъти голяма, отколкото в Швеция. От 1999 г. досега предотвратимите смъртни случаи са 600 000, повечето от тях на средна възраст. 

Макар че нарастването на смъртните случаи съвпада с избухването на кризата със синтетичните наркотици в САЩ, това не е единственото обяснение. „Ако бялата средна класа не бе обезверена, кризата с наркотиците нямаше да е толкова голяма - посочват Дийтън и Кейс. - Отчаянието в обществото расте. И това се превърна в шанс за фармацевтичната промишленост, която не е добре регулирана."  

Тежкото положение на тези хора се дължи на тектоничните размествания на американския пазар на труда, смятат двамата икономисти. Заетите, които преди са можели да водят достатъчно добър живот и без висше образование, се сблъскват с все по-големи затруднения. Извън инфлационните корекции, заплащането на по-бедната част от американското население не е нараствало от десетилетия насам – между 1979-а и 2017-а белите мъже без висше образование дори са загубили 13 процента от покупателната си способност.

А това води не само до материални последствия – отразява се и на здравето. Сред хората между 45 и 54 без висше образование се наблюдава толкова висок процент хронични заболявания, колкото обичайно е характерен за пенсионерите. Дийтън и Кейс са установили също така, че в селските райони делът на поддръжниците на Доналд Тръмп съвпада с дела на хората, чийто живот е утежнен от заболявания. Освен това в резултат на икономическия натиск страдат редица традиционни жизнени дейности: спада броят на сключваните бракове, хората по-рядко членуват в църковни общности. Авторите на изследването наричат това „разрушаване на общността". 

Какви са причините? Нискоквалифицираните работници попадат под натиск заради роботизацията и глобализацията. За разлика от много европейски страни, в които не се наблюдава ръст на предизвиканите от отчаяние смъртни случаи (вследствие на злоупотреба с алкохол, наркотици или на самоубийство), в САЩ липсват социални системи, които да предотвратят или да олекотят подобни сценарии.
Прочетете още за:
население САЩ смъртност

  0 
  0