През третото тримесечие смъртността намалява с 19,8% спрямо същия период на 2021 г.

През третото тримесечие смъртността намалява с 19,8% спрямо същия период на 2021 г. Снимка: НСИ

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт

През третото тримесечие на 2022 г.(27-ата - 39-ата седмица)броят на умрелите лица е 24 711, а коефициентът на обща смъртност - 14,5‰.

Смъртността при мъжете е по-висока (15.6‰) в сравнение с тази при жените (13,5‰). Смъртните случаи намаляват с 6 092, или с 19,8% спрямо същия период на 2021 г., както и спрямо второто тримесечие на 2022 г. - с 633,или с 2,5%. 

   Фиг. 1. Умирания в България по седмици през 2021 и 2022 г. (1-ва - 39-а седмица включително)

Най-висока смъртност през третото тримесечие на 2022 г. е регистрирана през 30-ата седмица (25 - 31юли) - 2 102 лица, или 16,1 на 1 000 души от средногодишното население, а най-малка - през 38-ата седмица - 1 751 лица, или 13,4‰.

През третото тримесечие на периода 2017 - 2022 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи. Наблюдава се слаб спад на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 40 до 69 години и леко увеличение във възрастовата група 75 - 79 години.

През третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия периода на 2021 г. във всички области на страната се наблюдава намаление в броя на умрелите лица. С най-голям спад са областите Търговище  (-32,4%), Велико Търново (-31,6%) и Ловеч (-24,5%), а с най-малък - областите Сливен (-12,4%), Кърджали (-14,1%) и Плевен (-14,4%).

През третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие в девет от областите на страната се наблюдава увеличение в броя на умрелите лица, като то е най-голямо за областите Ямбол (14,3%), Пазарджик (8,4%) и Разград (7,3%). В останалите деветнайсет области е регистриран спад в броя на умрелите. С най-голямо намаление са областите Видин (-15,2%), Кюстендил (-13,4%) и Силистра (-12,6%).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: