НСИ: Тотален срив на посещенията на хотели през май

НСИ: Тотален срив на посещенията на хотели през май

® Photo by Eunice Stahl on Unsplash

Анализ на Националния статистически институт показва каква е била заетостта на хотелите по време на извънредното положение за месец май 2020 г.


През месец май 2020 г. са функционирали 1103 обекта с над 10 легла (включващи хотели, хижи, къмпинги, и др.), като общият брой на регистрираните нощувки е 116,1 хил. Това е с над 90% по-малко за същия месец на предходната година, като най-големият спад е наблюдаван в хотелите с 4 и 5 звезди.


В луксозните хотели само 15,4% от нощувките са били на българи, докато 34,9% са на чужденци. За сметка на това обаче повече българи са нощували в хотели с 1 и 2 звезди (54,4%), отколкото чужденци (41,1%).


Освен обектите, които са били отворени за периода, броят на лицата, които са ги посещавали, също е спаднал спрямо предходната година. Отчетен е спад от 91,7% спрямо месец май 2019 г., което се равнява на 48,9 хил. посетители. 


Приходите на хотелиерите също са спаднали в сравнение с предходната година. Те са били едва 5,4 млн. лв., което е с 92,2% по-малко от май месец 2019 г.Прочетете още за:
заетост туризъм хотели

  0 
  2