Как се разплащат фирмите у нас

Как се разплащат фирмите у нас

Проучване показа, че оборотният капитал на родния бизнес остава блокиран средно за 99 дни.


Българските фирми се разплащат средно за 60 дни - толкова са чакали търговците, за да получат седствата си след реализирана сделка през 2019 г. Срокът на разплащанията у нас се е съкратил с 3 дни спрямо 2018 г. Оборотният капитал на родния бизнес остава блокиран средно за 99 дни, показват данните от проучването на международна компания - лидер в застраховането на търговски кредити.


Най-много време у нас отнема получаването на плащания в Химическата индустрия – 99 дни, със значително увеличение от 27 дни спрямо 2018 г. На второ място се нарежда секторът Технологии с 91 дни, където срокът се е свил значително. Другите сектори със значително по-дълъг срок на разплащане в сравнение със средното за страната са Строителство с 83 дни и Луксозни стоки и услуги със 78 дни. Най-малко време отнема да получат парите си фирмите, работещи в сферата на бизнес услугите.

Средният срок за разплащания у нас остава по-нисък от средния на глобално ниво, който според проучването e 64 дни за 2019 г. Прогнозата на експертите е за допълнително удължаване през 2020 г. до 66 дни и до рекордните 68 дни през 2021 г. Причина за това е икономическата криза, свързана с глобалната пандемия от COVID-19, която ще накара компаниите да изберат стратегия за по-дълги периоди на разплащане, като вариант да защитят бизнеса си.

След началото на кризата с коронавируса процесът на междуфирмената задлъжнялост отново се задълбочава, коментира Любомир Левичаров - икономически анализатор на Българската търговско-промишлена палата. „Това е логично, предвид факта, че компаниите отлагат и забавят плащанията, за да посрещнат разходите, които е необходимо да направят, за да продължат ежедневната си стопанска дейност."

„Много е вероятно очакваното удължаване на срока за разплащане да се отрази и на българските компании, особено на тези, които работят с международни партньори, и е добре това да бъде отразено в стратегическото им планиране за минимализиране на риска”, коментира Камелия Попова, управител на фирмата - автор на проучването.

Притеснителна е тенденцията за удължаване на срока на блокиране на оборотния капитал. Според данните за 2019 г. той се увеличава с още 6 дни, като достига рекордните 99 дни. Така България убедително се задържа на дъното на глобалната класация по този индикатор, който показва степента на финансова дисциплина на бизнеса и възможностите за освобождаване на средства за инвестиции, модернизация и експанзия.

На глобално ниво срокът за блокиране на оборотния капитал през 2019 г. е 69 дни. Позицията на България е значително по-неблагоприятна, дори в сравнение с песимистичните прогнози за увеличение до 74 дни в световен мащаб през 2020 г. заради COVID-19 кризата. 

Най-уязвими по този показател на глобално ниво са секторите Транспорт, Автомобилостроене, Текстил и Търговия, при които увеличението на срока на блокиране на оборотния капитал се очаква да нарасне най-много през 2020 г. Другите застрашени от криза на ликвидността са Строителство и Метали, както и Авиацията с блокиран капитал за средно над 130 дни.

„На фона на неблагоприятната тенденция у нас и песимистичните перспективи за близката година на глобално ниво е много важно българският бизнес да предприеме мерки за оптимизиране на паричния поток и да повишат финансовата си дисциплина с търсене на възможности за намаляване на сроковете за получаване на вземанията и преразглеждане на материалните запаси", коментира Камелия Попова.Прочетете още за:
изследване финанси фирми

  0 
  0