Европейската централна банка поставя под надзор 5 български банки

Европейската централна банка поставя под надзор 5 български банки

® Pixabay

Европейската централна банка (ЕЦБ) съобщи списъка на банките в България, които ще бъдат поставени под директен надзор като част от процеса по влизането на България в чакалнята на еврозоната и банковия съюз.


Кредитните институции под надзора на ЕЦБ са Уникредит, ДСК, ОББ, Юробанк България и Райфайзенбанк.

В прессъобщение Българската народна банка (БНБ) посочи, че решението за надзор е част от установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ съгласно Решение 1015/2020 от 24 юни 2020 г. на ЕЦБ (ЕС).

Началната дата за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ е 1 октомври 2020 г.

От тази дата по решение на управителя на БНБ, Радослав Миленков, подуправител и ръководител на управление  „Банков надзор“, ще представя БНБ в Банковия надзор на ЕС със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

За целите на директно осъществяване на надзорната дейност върху системно значимите банки БНБ ще определи подизпълнители и свои представители в наблюдаващите екипи. 

ЕЦБ ще отговаря за надзора и на по-малко значими институции, които остават обект на директен надзор от страна на БНБ, както и за стандартните процедури за всички наблюдавани субекти.

За целите на надзора върху по-малко значимите банки е създадена структура за директно осъществяване на надзорната дейност в контекста на надзорните правомощия и практики на единния надзорен механизъм на ЕЦБ и БНБ ще участва в нея. В рамките на тази структура страните, представени в единния надзорен механизъм, ще дискутират всички въпроси,  засягащи по-малко значимите банки.Прочетете още за:
бнб еврозона ЕЦБ

  0 
  0