Глобалният пазар за малки клетки 5G - анализ и прогнози

Глобалният пазар за малки клетки 5G - анализ и прогнози
Стойността на пазара на 5G мрежата за микроклетки възлиза на 478,00 милиона долара през 2018 г., като се очаква да достигне 8328,00 милиона долара до 2026 г., нараствайки при комбиниран годишен темп на растеж от 43,00% от 2020 до 2027 г.


 Mалките клетки са радиодостъпни точки с ниска радиочестотна мощност и са оборудвани със системи за безжично предаване с малък обхват, за да покрият малка географска област. Неоходимо е монтиране на предавателите с голяма близост един до друг, тъй като те предават данни, използвайки средно- и високочестотен спектър. Фемтоклетките са проектирани да осигурят по-разширено покритие за предприятия и битови приложения. Пикоклетките са по-подходящи за малки предприятия, приложения за разширено мрежово покритие и пропускане на данни. Микроклетките са проектирани да поддържат голям брой потребители и да покриват по-голям размер на клетката. Освен това те са подходящи за приложения като интелигентни градове (смартградове) и интелигентно метро.(смартметро).

Фемтоклетките доминираха пазара на 5G мрежа с малки клетъчни мрежи през 2019 г. и се очаква да продължат тази тенденция през прогнозния период.
Това се дължи на нарастването на употребата на фемтоклетки в домовете на хората и в малките предприятия. 
Нещо повече, фемтоклетките имат приложение на закрито - могат да бъдат стратегически разположени близо до и около кабинети, както и във всяка затворена конферентна зала, за да осигурят стабилна клетъчна връзка, като по този начин предотвратяват ефекта на засенчване. 
Следователно навлизането на употребата на фемтоклетки на закрито е основен фактор, който се очаква да стимулира растежа на пазара на малки клетки с 5G мрежа през прогнозния период. 
Очаква се обаче сегментът на пикоклетките да бъде с най-високия комбиниран годишен темп на растеж по време на прогнозния период поради нарастването на внедряването на пикоклетки за усъвършенстване на архитектурата на централизираната мрежа за радиодостъп (C-RAN), което позволява на множество радиостанции да подобрят клетъчната производителност, за да формират единичен разговор.

Сегментът на пикоклетките се прогнозира като един от най-доходоносните.

Сегментът за приложения на закрито доминира на пазарния дял на 5G мрежата през 2019 г. и се очаква да продължи тази тенденция през прогнозния период поради нарастването на процента на употреба на 5G с малки клетки в смартдомове и смартофиси. Способността на малките клетки да покриват по-малки области с висока честотна лента увеличава тяхното търсене за затворено приложение. Очаква се обаче сегментът за приложение на открито да бъде с най-висок комбиниран годишен темп на растеж поради нарастването на цифровизацията и подкрепящите правителствени инициативи за дигитализиране напълно на техните бизнес процеси.
 Тъй като микросерийните микроклетки за малки клетки осигуряват еднаква мобилност за крайните потребители, които се придвижват и излизат от зоните на покритие на малките клетки, очаква се употребата на малки клетки да нарасне със значителен темп на открито.


Външно приложение - един от най-доходоносните сегменти.

Северна Америка доминираше на пазара с 5G мрежи през 2019 г. и се очаква да продължи да доминира. 
Това се дължи на нарастването на стратегията за стартиране на 5G технологии и оборудване в този регион. Очаква се обаче Азиатско-Тихоокеанският регион да расте с най-висок темп през прогнозния период. Това се дължи на разпространението на смартфоните и търсенето на приложения с по-висока честотна лента, което принуждава доставчиците на безжични мрежи да внедрят 5G технологията.

Преглед на сегменти

Глобалният пазар на 5G мрежи за малки клетки е разделен на компонент, радиотехнология, честотна лента, тип клетка, приложение, краен потребител и регион. 
На базата на компонент пазарът се разделя на решения и услуги. В зависимост от радиотехнологията тя се категоризира на самостоятелна и нестандартна. По честотна лента се класифицира на ниска, средна и милиметрова вълна. Според типа клетки той е разделен на фемтоклетки, пикоклетки и микроклетки. Приложенията, обхванати в изследването, включват приложение на закрито и приложение на открито. Според крайния потребител пазарът се диференцира на жилищен, търговски, индустриален, интелигентен град, транспорт и логистика, правителство и отбрана и други. В регионален план той се анализира в Северна Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и LAMEA. Пазарните играчи, опериращи на глобалния пазар на 5G мрежа с малки клетки, включват Altiostar Networks, Inc., Aviat Networks, Inc., Baicells Technologies, Blinq Networks, Cambium Networks Corporation, Casa Systems, Inc., Ceragon Networks Ltd, Comba Telecom Systems Holdings Ltd., Contela Inc., Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd., IP.Access Ltd., Pctel, Qucell Inc., Radisys Corporation и Radwin.


Въздействие на COVID-19 върху малкия клетъчен 5G мрежов пазар

Очаква се пандемията COVID-19 да доведе до нарастване на внедряването на индустриална автоматизация в различни отраслови вертикали, като електронна търговия, дискретно производство и транспортно-логистични сектори, което ще стимулира търсенето на 5G за IoT връзка. В европейския регион редица страни като Италия, Великобритания и Германия са засегнати от COVID-19, поради което плановете за разпространение на 5G са отложени или се очаква да се забавят. Освен това тревожен ръст е наблюдаван при положителни случаи на COVID-19 в региона LAMEA, което е повлияло отрицателно на няколко инвестиционни дейности, които са фокусирани върху интелигентната градска инфраструктура, като по този начин се отразява на внедряването на технологии за индустриална автоматизация.

 Напротив, в Азиатско-Тихоокеанския регион броят на положителните случаи на COVID-19 намалява в Китай. По този начин страната отменя ограниченията, а производствените мощности се възобновяват. В заключение, пандемията е оказала както положително, така и отрицателно въздействие върху глобалния пазар на 5G мрежи с малки клетки.Топ въздействащи фактори
Ръстът на глобалния пазар на 5G мрежи с малки клетки се дължи на фактори като нарастване на склонността към  отдалечена работна култура (хоум офис) и възприемане на онлайн образованието по целия свят поради избухването на пандемията COVID-19, увеличаване на плътността на мрежата, нарастване на мобилните данни трафик, поява на лентата на гражданите за широколентова радиослужба (CBRS), нарастване на инвестициите в 5G инфраструктура от много страни, появата на „Интернет на нещата" (IoT) и повишаване на предпочитанията към ултра надеждни комуникации с ниска латентност. Факторите, които допълнително влияят на пазара, включват опасения по отношение на пренасочването на малки клетки и предизвикателствата пред внедряването им. Очаква се всеки от тези фактори да има определено влияние върху растежа на глобалния пазар на 5G мрежата с малки клетки.


Повишаване на мобилния трафик на данни
Мобилният трафик на данни е интернет съдържание, прехвърлено към различно устройство, като смартфони и таблети. Непрекъснатото увеличаване на мобилния трафик на данни по света води до растежа на пазара. Очаква се глобалният мобилен трафик да се увеличи с фактор 5, отчитайки 136EB на месец до 2024 г. Освен това, до 2024 г. 5G мрежите се очаква да пренасят почти една трета от мобилния трафик на данни в световен мащаб. По този начин, поради забележимото нарастване на мобилния трафик на данни, търсенето на технически усъвършенствана телекомуникационна мрежа вероятно ще се увеличи значително.


Увеличение на инвестициите в 5G инфраструктура от много страни 
Приемането на 5G е по-напреднало в страни като САЩ, Китай, Япония, Република Корея, Сингапур и Тайван, което стимулира растежа на пазара. В САЩ операторите на мобилни мрежи като AT&T, Verizon, Sprint и T-Mobile са започнали да изпитват 5G технологии и оборудване през 2019. Освен това до началото на 2019 г. 16 щата в САЩ приеха законодателство, което да позволи по-лесно разполагане на малките клетки. Китай инвестира в 5G проучвания и разработки и усилия за внедряване чрез централна държавна подкрепа. Неговите 5G инвестиции се организират от 2015 г. на национално ниво чрез трите държавни мобилни оператора, включително China Unicom, China Mobile и China Telecom. Освен това инвестициите в 5G инфраструктура от китайското правителство непрекъснато се увеличават.


Това проучване включва анализ на пазара на малки клетъчни 5G мрежи, тенденции и бъдещи оценки за определяне на предстоящите инвестиционни джобове.
Докладът представя информация, свързана с ключови драйвери, ограничения и възможностите на пазара на 5G мрежа за малки клетки.
Размерът на пазара на 5G мрежа за малки клетъчни мрежи се анализира количествено от 2019 до 2027 г., за да се подчертае финансовата компетентност на индустрията.Прочетете още за:
5G технология дигитализация пазар

  0 
  0