Кои семейства имат право на помощ при затваряне на училища и градини

Кои семейства имат право на помощ при затваряне на училища и градини Снимка: Pixabay

Около 30 000 семейства ще имат право на помощ от държавата, ако училищата и градините бъдат затворени заради COVID-19, отговори на депутатски въпрос министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, в случай че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск.

За семейства с 1 дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата – 610 лева, до края на 2020 г. За семейства с 2 и повече деца помощта ще бъде 150% от минималната заплата или 915 лева до края на 2020 г.

Право на новата помощ ще имат и семейства, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на обезщетението е по-малък от минималната работна заплата.

Месечна помощ ще могат да получават и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведени ограничения.

За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на минималната месечна работна заплата за страната.

Месечната помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца, спрямо които има предприета временна мярка за закрила по Закона за закрила на детето, ако семействата отговарят и на другите условия за отпускане на помощта.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: