Приемат с уседналост в забавачките в София от 2021 г.

Приемат с уседналост в забавачките в София от 2021 г. Снимка: unsplash

Обсъжда се от март 2021 г. уседналостта да влезе в сила като основен критерий при приема на децата в детските градини и яслите на територията на Столична община.

На заседание на Столичния общински съвет се обсъжда новата наредба за прием, след като събра около 400 мнения, предложения и препоръки от родители и организации, докато в рамките на месец течеше периодът на общественото ѝ обсъждане.

Постоянният адрес на родителите през последните над три години вече ще бъде най-важния критерий, който ще носи и най-голям брой точки – 4. Броят на точките съответно ще пада с по 1 точка за всяка година по-малко с постоянен адрес в София. Също така ако родителите са само с настоящ адрес в София, но не и с постоянен, ще събират по-малко точки.

Работещите родители и студентите ще събират по 2 точки, а близнаците и децата с разлика до две години ще получават бонус от 1 точка.

При социалните критерии условията се променят така: сираците ще получават 7 т., полусираците – 6. На деца с един неизвестен родител и на онези, които имат член от семейството с трайно намалена работоспособност над 70% ще се дават по 4 т., а осиновените деца и тези в приемни семейства ще получават по 3 т. Според новата наредба вече не всички незаети места за деца с хронични заболявания ще отиват за прием по общия ред, а само една част от тях, което ще се определя с решение на директора на детското заведение.

Още по темата във

facebook