Oт Samsung разказаха каква ще бъде „хипервръзката" 6G

Oт Samsung разказаха каква ще бъде „хипервръзката" 6G

Samsung изложи своята визия за развитието на мрежите от шесто поколение.
 Изследователите от корейската фирма очакват, че ако 5G мрежите, които в момента се разгръщат по целия свят, увеличават главно ръста на мобилните игри, стрийминг услугите, интернет устройствата и безпилотните автомобили, то бъдещият високоскоростен стандарт за мобилна комуникация - 6G - ще засегне всички аспекти от ежедневието.

Тази прогноза се съдържа в доклада „Технология за хипервръзка от  следващо поколение за всички“. Според експертите разработването на комуникационна система от ново поколение ще приключи до 2028 г. и ще стане достъпна за масовия потребител през 2030 г.

След десет години, се казва в доклада, броят на свързаните с интернет устройства ще надвиши световното население. Всички видове устройства ще изискват безжична връзка - от автомобили и домакински уреди до умни сензори и холографски устройства.

Samsung очаква въвеждането на 6G да проправи пътя към услуги като имерсивна допълнена реалност (съвкупност от технологии, която обединява допълнена, виртуална и смесена реалност), висококачествени мобилни холограми и цифрова репликация. А основните потребители на „хипервръзките“ ще бъдат „както хора, така и машини“.

Създаването на цифрови копия на хора, предмети и други обекти във виртуалния свят, както и показването на жестове и изражения на лицето на холографски дисплей ще изисква много по-качествена връзка, отколкото може да предложи 5G.

    „Примери за изисквания към производителността на 6G са: пикова скорост на предаване на данни 1000 Gbp/s и задръжка по-малко от 100 µs, 50-кратна пикова скорост на предаване на данни и латентност 10 пъти по-ниска от 5G“, обясняват от Samsung.

За да осигурят такива скорости и минималнo закъснение при предаване на данни, изследователите предлагат да се използва терахерцовия честотен диапазон (THz), нови антенни технологии за разширяване на зоната на покритие на високочестотните сигнали, усъвършенствани дуплексни технологии, развитие на мрежова топология и също така да започне да се използва изкуствен интелект в безжичните комуникации.

Официално изискванията за 6G мрежи все още не са определени. Очаква се Международният съюз за далекосъобщения да започне активна работа по комуникационния стандарт на бъдещето през 2021 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: