Без „инженеринг“ в строителството с публични средства

Без „инженеринг“ в строителството с публични средства Снимка: МРРБ

Процедурата „инженеринг“ ще остане само за национални обекти, определени от Народното събрание като уникални

В Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се проведе работна среща между представители на ръководството на МРРБ и представители на браншови организации - камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране. 

Темата на работната среща бе процедурата за обществени поръчки, наречена „инженеринг“, която оскъпява строителството и създава условия за корупция. 

Участниците се обединиха около следните решения: 

- Процедурата „инженеринг“ да остане само за национални обекти, определени от Народното събрание като уникални.

- Процедурата „инженеринг“ да отпадне при строителство, финансирано изцяло или частично със средства от държавния или общинските бюджети или от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от дружества, които изцяло или частично са държавна или общинска собственост.

Възложителите ще трябва да провеждат отделни обществени поръчки за проектиране, строителство и строителен надзор. Изключение ще се допуска само за национални обекти, които са определени за уникални от Народното събрание. 

Инженеринг ще може да се прилага и при малки обекти или в случаи на бедствия и аварии с цел по-бързо преодоляване на последиците от тях. 

Промените ще бъдат предложени да влязат в Закона за обществените поръчки. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: