Предстои поскъпване на стоки и услуги, прогнозират мениджъри от различни браншове

Предстои поскъпване на стоки и услуги, прогнозират мениджъри от различни браншове

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене са сред основните фактори за трудностите на бизнеса

Поскъпване на стоките и услугите през следващите три месеца очакват все повече мениджъри в различните браншове у нас, показва анкета на НСИ. Общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни, според данните.

15,5% от мениджърите прогнозират продажните цени в промишлеността  да се повишат през следващите три месеца. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ през юли намалява с 1,4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи. На 75% била осигурена с поръчки индустрията през периода от април до юли месец тази година. Анкетата регистрира подобрение в мненията за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. 

Очакванията на мениджърите за нови поръчки в строителния сектор през следващите шест месеца се подобряват. Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е нарастване на негативното влияние на фактора „цени на материалите", който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. 

Търговците на дребно имат по-позитивни очаквания за състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават резервирани. По отношение на продажните цени е отчетено нарастване на дела на търговците на дребно, които прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.  

Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. Известно повишение на продажните цени очакват и в сектора на услугите, макар по-голяма част от тях да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, факторът „други" и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за дейността. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2021 г. се увеличава с 1,3% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,9%, както и в преработващата промишленост - с 1,2%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 0,9%. Спрямо юни 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 50,6%, производството на химически продукти - с 20,7%, и производството на електрически съоръжения - с 10,2%. 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: