Офшорните вятърни платформи може да имат отрицателно въздействие върху риболова

Офшорните вятърни платформи може да имат отрицателно въздействие върху риболова

Европейският парламент призова за провеждане на повече изследвания за това как да се избегнат последиците


За да защитят риболова, държавите членки на ЕС трябва да гарантират, че офшорните вятърни турбини се поставят далеч от риболовните зони и се изграждат само ако има гаранция за отрицателно екологично, социално-икономическо и социално-културно въздействие, се посочва в резолюция, приета от Европейския парламент

В резолюцията се посочва още, че рибарите трябва да участват в процеса на вземане на решения, свързани с изграждането на офшорни вятърни паркове, за да помогнат за намаляване на потенциалното им отрицателно въздействие. ЕС предвижда да компенсира засегнатите от въздействието на ветрогенераторите и да улесни достъпа до застраховки за кораби, които извършват риболов в райони с офшорни вятърни паркове.  

Ранните, справедливи, ефективни и непрекъснати консултации със заинтересованите страни, по-специално рибарите и производителите на аквакултури, и тяхното участие, създаването на прозрачни насоки и изплащането на обезщетения биха могли да намалят потенциала за конфликти и да създадат еднакви условия на конкуренция между рибарството и възобновяемите енергийни източници в морето”, отбелязват депутатите. 

Морфологичните и географските характеристики на зоните, в които ще бъдат разположени ветроенергийните паркове в морето, трябва да се вземат предвид, се казва още в резолюцията.  Решенията за инсталиране на инфраструктура за производство на енергия от възобновяеми източници в морето следва да се основават на най-добрите научни оценки на съответните въздействия и да включват всички заинтересовани страни. 

Според евродепутатите други системи за възобновяема енергия, например соларни или водородни инсталации, биха били по-подходящи в районите, които се използват за риболов. Енергията от възобновяеми източници в морето ще бъде устойчива само ако не оказва отрицателно въздействие върху околната среда и върху икономическото, социалното и териториалното сближаване, особено в зависимите от рибарството региони, подчертават те.  

Въздействията от постоянните непрекъснати електромагнитни полета биха могли да променят поведението на електрочувствителните видове и видовете, чувствителни към магнитни полета. Това би могло да доведе до изкуствени бариери по морското дъно. Бентоносните и дънните видове са изложени в по-голяма степен на електромагнитни полета от разположените по дъното кабели, а заравянето им не намалява силното потенциално въздействие на електромагнитните полета, тъй като по принцип магнитното поле преминава през морското дъно, сочат данните от проучванията на ЕС. Подводният звук също оказва негативно въздействие, главно върху рибите и морските бозайници. 

Настоящите познания за въздействието на ветроенергийните паркове в морето върху рибарството са съсредоточени върху екологичното и свързаното с околната среда въздействие и в последните емпирични проучвания липсват оценки на социално-икономическото и социално-културното въздействие, отбелязват евродепутатите. 

Предвид факта, че над 85% от целия морски вятърен капацитет на ЕС е съсредоточен във водите на Северно море, Балтийско море и Североизточния Атлантик, Европарламентът призова за сътрудничество с Обединеното кралство.  

Според изчисленията на Европейската комисия 30% от търсенето на електроенергия в ЕС през 2050 г. ще бъде покрито от офшорни вятърни турбини. Морското пространство на ЕС вече разполага със 110 офшорни вятърни парка и над 5000 турбини. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: