Нови регламенти за авторското право, телевизията и радиото

Нови регламенти за авторското право, телевизията и радиото

Еврокомисията публикува със закъснение своите насоки за прилагане на новата директива

7 юни 2021 г. е крайният срок, в който държавите от ЕС трябваше да въведат в националните си правни мерки новите правила на ЕС в областта на авторското право. Новата директива за авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар се отнася до адаптирането на остарелите правила на ЕС за авторското право към ерата на цифровите технологии. 

Едва на 4 юни, практически при изтекъл срок за въвеждане на директивата, Европейската комисия  публикува  насоки относно член 17 от директивата за авторското право, в които се предвиждат нови правила относно онлайн платформите за споделяне на съдържание. 

Уредбата най-общо обхваща 9 вида отношения във връзка със защитено съдържание чрез мерки в 3 основни посоки: 

Мерки за адаптиране на изключенията и ограниченията в областта на авторското право към цифровата и трансграничната среда
- Извличане на информация от текст и данни за целите на научни изследвания; 
- Използване в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности; 
- Опазване на културното наследство. 

Мерки за подобряване на практиките за лицензиране, така че да се гарантира по-широк достъп до съдържание
- Използване на произведения извън търговско обръщение и колективно лицензиране с разширено действие; 
- Услуги „видео по заявка" (video on demand); 
- Произведения на визуалното изкуство с изтекъл срок на закрила. 

Мерки за постигане на добре функциониращ пазар за авторското право
- Онлайн използване на публикации в пресата; 
- Онлайн услуги за споделяне на съдържание; 
- Постигане на справедливо възнаграждение по вече сключени договори с автори и артисти изпълнители. 

Директивата урежда и правата на автори и артисти изпълнители за справедливо възнаграждение по вече сключени договори, както и възможността за оттегляне на неизползвани права. Въвежда се предварителен контрол на съдържанието, като сайтовете ще трябва предварително да предприемат мерки за предотвратяване публикуването на материали, обект на авторско право, за които платформата няма сключен лицензионен договор. 

Онлайн използването на публикации в пресата е една от новостите в директивата, предизвикали най-голям интерес и полемики. Директивата се опитва да разреши съществуващите  проблеми, като създава нов вид сродно на авторското право за закрила на издателите на новинарско съдържание, новинарските агенции и журналистите при цифровото използване на техните публикации в печата. Новинарските агрегатори (например Google News) са задължени да получат разрешение за използване на публикации от носителите на авторско право - новинарските агенции или издателите. Те вече ще могат да показват откъси без такова разрешение само при условие че публикуват „много кратък откъс" или „отделни думи", придружени с линк към източника. 

Защитата обаче не засяга правото на автора да използва своето произведение отделно от публикацията в пресата. Извън обхвата на директивата остават и научните публикации, и академичните издания. Директивата дава още една възможност за издателите, като допуска държавите членки, ако решат, да предвидят дял за издателите от компенсационните възнаграждения, които авторите получават от копиране и репрография.  

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: