Банка и Софийският университет подготвят студенти за практиката

Банка и Софийският университет подготвят студенти за практиката Снимка: pixabay.com

Партньорството между Райфайзенбанк и най-авторитетното българско висше учебно заведение решава казуси от реалния бизнес чрез иновации

Партньорството предвижда експерти от банката да се включат активно в учебната програма на магистърските програми на Стопанския факултет, ориентирани към анализ на данни и приложения в бизнеса. В модерните програми се подготвят млади специалисти от финансовата сфера - електронно банкиране, финтех, управление и анализ на бази данни, приложение на изкуствения интелект в бизнеса и др.

Студентите ще получат реални казуси и менторска подкрепа за намирането на решения от експерти на Райфайзенбанк в рамките на практически курс с фокус върху анализа на бази данни в банковата сфера.

Една от ценностите на Райфайзенбанк е ученето чрез споделяне на опит. Новото партньорство със Стопанския факултет ще ни позволи да им бъдем полезни за по-бързото и успешно навлизане в практиката на реалния бизнес. От друга страна, ние също ценим тяхната енергия и модерен подход към казусите – неслучайно се стремим да привличаме като наши служители някои от най-добре представилите се студенти“, казва Недялко Михайлов, изпълнителен директор Операции и ИТ.

В партньорство с Райфайзенбанк ще продължим да работим за развитие на нови и високоперспективни направления като приложението на изкуствения интелект в бизнеса и финансите. Активно работим за създаване на такива партньорства с водещи компании от всички сектори на икономиката, за да затвърдим лидерството ни при подготовката на най-добрите мениджъри и специалисти“, споделя доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Райфайзенбанк и Стопанският факултет на СУ си сътрудничат успешно от 2018 г. с различни инициативи. Сред темите на програмата на Райфайзенбанк за партньорство с български университети Think Tank, по които работиха кандидат-магистри от Софийския университет, бяха анализът на големи бази данни и приложението им в банковата сфера.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: