Банките внесоха 158 млн. лева за гарантиране на депозитите

Банките внесоха 158 млн. лева за гарантиране на депозитите Снимка: БНБ

Средствата във Фонда за преструктуриране на банките (ФПБ) към 31 декември 2020 г. възлизат общо на 541,154 млн. лв. Тази сума е останала по сметките на фонда след превеждането на вноската на България към Единния фонд за преструктуриране (ЕФП).

Парите са разпределени в два подфонда – в този за клонове на кредитни институции от трети държави парите са 615 хил. лв., а тези в подфонда за вноски в Единния фонд за преструктуриране са в размер на 540,539 млн. лв. Данните са от публикувания от БНБ Годишен отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г.

„Заради стабилната капиталова и ликвидна позиция на българските кредитни институции през миналата година Българската народна банка не е използвала средства от Фонда за преструктуриране на банки. Не се е наложило централната банка да упражнява своите правомощия по преструктуриране и за клон на кредитна институция от трета държава“, коментират авторите на годишния отчет на Фонда.

През 2020 г. общата сума на годишната вноска, която банките са внесли във фонда, възлиза на близо 158 млн. лв. Тя се изчислява като 2% върху сумата от гарантираните депозити в банките.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: