Водните инвазивни чужди видове растения представи МОСВ

Водните инвазивни чужди видове растения представи МОСВ

Борбата с чуждите видове струва на ЕС 12 млрд. евро годишно

Министерството на околната среда и водите представи в онлайн събитие водните инвазивни чужди видове растения. Събитието е по повод днешния Световен ден на водата, който тази година преминава под мотото „Ценим водата". Кампанията насърчава хората по целия свят да се включат в диалог в социалните мрежи с #Water2Me и да допринесат със своите истории, мисли и преживявания към разбирането за ценността на водата. Целта е заедно да опазваме по-добре този жизненоважен за всички ни ресурс. Това съобщава пресцентърът на МОСВ. 

Чужди са видове, които са внесени отвън, а не са естествено разпространени у нас. Появата им е резултат от човешките дейности – транспорт, туризъм, търговия, земеделие, градинарство, залесяване. Понякога навлизането става и като се преодоляват естествените бариери между страните и континентите – през водните басейни, с птиците и животните и др. Повечето инвазивни чужди видове растения имат мощни механизми за размножаване и оцеляване. Те не са претенциозни към околната среда и нямат естествени вредители. Лесно се натурализират и разпространяват, без човешко участие. 

Водните инвазивни чужди видове растения са малко познати и почти невидими за нас, но застрашават местните водни екосистеми с техния растителен и животински свят и причиняват затлачвания и задръствания, които нерядко водят до наводнения. Обитават бреговете или са потопени във водите на езера, реки, потоци, блата, създадени от човека водоеми и канали. Растат изключително бързо и се размножават много ефективно. Всички водоеми, особено с бавнотечащи и стоящи води в България, са потенциално изложени на риск от колонизиране от тези видове, включени в Списъка на Съюза към Регламент (ЕС) № 1143/2014. Свободната търговия с тези видове като аквариумни и декоративни растения, включително през интернет, допринася за широкото им разпространение. 

Освен че предизвикват необратими промени в дивата природа, те нанасят сериозни стопански щети и застрашават здравето на хората. Те причиняват загуба на селскостопанска продукция и все по-големи разходи за борба с плeвели. Борбата с чуждите видове струва на Европа 12 млрд. евро годишно.