Производство и доставки на енергийни продукти през декември 2020 г.

Производство и доставки на енергийни продукти през декември 2020 г. Снимка: werk-e.de

Националният статистически институт публикува данни за производството и доставките на енергийни продукти през декември 2020 г.

Производство на енергийни продукти 

През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нараства производството на:

•         твърди горива - с 12,9% до 2 209 хил. т; 

•         електроенергия - с 6,9% до 3 888 ГВтч.

Намалява производството на:

•         безоловен бензин - с 4,3% до 90 хил. т;

•         дизелово гориво - с 1,0% до 195 хил. т;

•         природен газ - с 20,0% до 4 млн. куб. м.

Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През декември 2020 г. спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: 

•        твърди горива - с 15,3%;

•        пропан-бутанови смеси - с 50,0%;

•        безоловен бензин - с 38,8%; 

•        дизелово гориво - с 26,7%;

•        природен газ - с 20,0%;

•        електроенергия - с 4,5%.

Доставки на енергийни продукти

През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нарастват доставките на:

•        твърди горива - с 12,4% до 2 310 хил. т; 

•        природен газ - с 18,9% до 384 млн. куб. м;

•        електроенергия - с 10,0% до 3 378 ГВтч.

Намаляват доставките на:

•        пропан-бутанови смеси - с 13,5% до 32 хил. т;

•        безоловен бензин - с 18,4% до 31 хил. т.

Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

През декември 2020 г. спрямо същия месец на предходната година доставките на природен газ нарастват с 15.0%.

Същевременно намаляват доставките на:

•        твърди горива - с 13,2%; 

•        пропан-бутанови смеси - с 22,0%;

•        безоловен бензин - с 6,1%;

•        дизелово гориво - с 2,7%.

Няма промяна в доставките на електроенергия.