Индексът на цените на производител през януари се увеличава с 1,8%

Индексът на цените на производител през януари се увеличава с 1,8% Снимка: transportal.bg

Националният статистически институт публикува данни за индексите на цените на производител в промишлеността през януари 2021 г.

1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 

Общият индекс на цените на производител през януари 2021 г. се увеличава с 1,8% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 1,8%, в добивната промишленост - с 1,7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,6%. 

Ръст на цените на производител се наблюдава при производството на основни метали - с 9,4%, а намаление е отчетено при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0,7%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0,4%.

Общият индекс на цените на производител през януари 2021 г. се увеличава с 0,7% в сравнение със същия месец на 2020 г. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 11,5%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,3%, и в преработващата промишленост - с 0,1%.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 19,8%, и при производството на хранителни продукти - с 3,0%. Съществено понижение на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,5%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1,7%.

Фиг. 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100)

2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2021 г. се увеличава с 0,9% спрямо предходния месец. По-високи цени са отчетени при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,3%, и в преработващата промишленост - с 0,8%, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление с 0,9%.

В сравнение с декември 2020 г. значителен ръст е регистриран при производството на основни метали - със 7,0%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1,8%. Намаление се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 0,9%, и при производството на облекло - с 0,2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2021 г. нараства с 0,1% в сравнение със същия месец на 2020 г. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 8,4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,6%, а намаление се наблюдава в преработващата промишленост - с 0,8%.

Спрямо януари 2020 г. по-значително намаление в преработващата промишленост е регистрирано при производството на облекло - с 2,3%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,0%. Ръст на  цените е отчетен при производството на основни метали - с 12,1%, и при производството на химически продукти - с 3,9%.

Фиг. 2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100)

3. Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през януари 2021 г. се увеличава с 3,1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. увеличението е с 1,7%.

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: