Заради хармонизиране с ЕС БНБ ремонтира две свои наредби

Заради хармонизиране с ЕС БНБ ремонтира две свои наредби Снимка: БНБ

Промените са главно в системите на платежните услуги и платежните системи

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) промени Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Промени претърпя и Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Измененията в Наредба № 3 са свързани основно с осъвременяване на уредбата на платежните и предплатените карти с оглед технологичните развития в областта и приложимото европейско законодателство по отношение на установяването на идентичността на платеца. С промените се хармонизират и определени разпоредби на Наредбата със Закона за платежните услуги и платежните системи, както и с регламентиране на реда за подаване на отчетността за нуждите на платежния надзор и за статистически цели от доставчиците на платежни услуги и издателите на електрони пари.

С цел хармонизиране са и измененията в Наредба № 16, но те са свързани основно с централните звена за контакт на платежни институции и дружества за електронни пари и съответната европейска правна рамка, с регламентиране на реда за подаване на отчетите за собствен капитал от платежните институции и дружествата за електрони пари, както и с реда на отчетността, подавана за нуждите на платежния надзор и за статистически цели от операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента и участниците в тях. Чрез промени се синхронизира и уредбата на системата за брутен сетълмент в реално време – РИНГС, във връзка с предстоящото въвеждане на незабавни плащания в левове.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: