Бизнесът продължава да замразява парите си в банки

Бизнесът продължава да замразява парите си в банки Снимка: pixabay.com

Депозитите на гражданите устойчиво растат с около 10 процента годишно

В края на януари 2021 г. депозитите на нефинансовите предприятия (т.е. бизнеса) са 29,253 млрд. лв. (23,2% от БВП). В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 13,5%, по данни от паричната статистика на БНБ за първия месец на т.г. Което означава, че предприемачите предпочитат да държат парите си в банките, дори при отрицателни лихви, отколкото да рискуват да инвестират.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 25,4% на годишна база и в края на месеца достигат 3,225 млрд. лв. (2,6% от БВП). 

Депозитите на домакинства и НТООД са 61,612 млрд. лв. (48,9% от БВП) в края на януари 2021 г. Те се увеличават с 10,5% спрямо същия месец на 2020 г. Т.е. тактиката „бели пари за черни дни“ не се променя и през януари.

Депозитите на неправителствения сектор (или общо на горните три сектора) са 94,089 млрд. лв. (74,6% от БВП), като годишното им увеличение е 11,9%. 

Нетните вътрешни активи са 70,074 млрд. лв. Те се увеличават с 6,7% спрямо същия месец на 2020 г. (5,4% годишно повишение през декември 2020 г.). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 70,746 млрд. лв. и нараства спрямо януари 2020 г. с 9% (7,9%годишно увеличение през декември 2020 г.). Този показател е доста чувствителен за бизнеса, тъй като регистрира разплащанията между фирмите. Неговото повишение означава, че задлъжнялостта се превръща във все по-голям проблем.

През януари 2021 г. парите в обращение и по сметки в банките (широките пари) се увеличават на годишна база с 12,7% при 10,9% нарастване през декември 2020 г. 

В края на януари 2021 г. широките пари са 114,369 млрд. лв. (90,7% от БВП) при 113,620 млрд. лв. към декември 2020 г. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: