Разходът на лице от домакинство в края на 2020 г. се увеличава с 0,7%

Разходът на лице от домакинство в края на 2020 г. се увеличава с 0,7% Снимка: manager.bg

НСИ публикува данни за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Доходи на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1805 лв. и нараства с 2,0% спрямо същото тримесечие на 2019 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54,1%), следван от доходите от пенсии (30,1%) и от самостоятелна заетост (6,2%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 2,1 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 2,8 процентни пункта.

Фиг. 1. Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

•        Доходът от работна заплата намалява от 996 на 976 лв. (с 1,9%).

•        Доходът от самостоятелна заетост намалява от 113 на 112 лв. (с 0,6%).

•        Доходите от пенсии се увеличават от 483 на 544 лв. (с 12,6%).

•        Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 53 на 50 лв. (със 7,1%).

През четвъртото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,2%, а делът на дохода от натура – 0,8%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1681 лв. и се увеличава с 0,7% спрямо същото тримесечие на 2019 г.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (28,8%), следвани от разходите за жилище (18,2%), данъци и социални осигуровки (12,9%) и транспорт и съобщения (11,3%).

Фиг. 2. Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0,9 процентни пункта, делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0,5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище се увеличава с 1,0 процентен пункт.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

•        Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 495 на 485 лв. (с 2,1%).

•        Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 73 на 71 лв. (с 2,9%).

•        Разходите за облекло и обувки нарастват от 63 на 64 лв. (с 1,6%).

•        Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 286 на 306 лв. (с 6,9%).

•        Разходите за здравеопазване намаляват от 118 на 117 лв. (с 0,4%).

•        Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 191 на 189 лв. (с 0,8%).

•        Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 69 на 61 лв. (с 11,5%).

•        Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 216 лева.

Потребление на домакинствата

През четвъртото тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., както следва: 

•        Увеличава се потреблението на: плодове - от 12,8 на 13,6 кг, прясно мляко - от 4,4 на 4,9 л, картофи - от 6,8 на 7,1 кг, кисело мляко – от 7,0 на 7,2 кг, и месо - от 9,4 на 9,5 кг.

•        Намалява потреблението на: захар - от 1,8 на 1,6 кг, хляб и тестени изделия - от 20,6 на 20,5 кг, зеленчуци - от 16,8 на 16,7 кг, месни произведения - от 3,6 на 3,5 кг, и олио - от 3,1 на 3,0 литра. 

•        Без промяна остава потреблението на сирене, яйца и зрял фасул.

Фиг. 3. Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г.

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: