Започна прием на проекти за инвестиции в лозаро-винарския сектор

Започна прием на проекти за инвестиции в лозаро-винарския сектор

Заявления за предоставяне на финансова помощ ще се приемат до 19 февруари

От днес, 1 февруари, ДФ „Земеделие” започва да приема проекти по мярката за инвестиции в предприятия от лозаро-винарския сектор. Това съобщават от фонда. Мярката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара.  
Насочена е също така към повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиции в съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор. Запазват се и допустимите за финансиране дейности, като закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др. 

Общият бюджет по мярката за целия период е над 34,4 млн. лева. Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 - 2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро. 

От мярката „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде. 

Заявления за предоставяне на финансова помощ ще се приемат до 19 февруари 2021 г. Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“.

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: