Европейската централна банка прави център за климата

Европейската централна банка прави център за климата

Дейността ще се разпростира от паричната политика до пруденциални функции на европейския регулаторен орган

Европейската централна банка (ЕЦБ) създава Център за изменение на климата, съобщи в своя реч президентът на финансовата институция Кристин Лагард. Звеното ще обедини работата на различните отдели в банката, които се занимават с климатичните промени. “Това решение отразява нарастващото значение на изменението на климата за икономиката и политиката на ЕЦБ, както и необходимостта от структуриран подход към стратегическо планиране и координация“, се казва в съобщението на ЕЦБ на интернет страницата на европейския регулатор. 

В новия център ще работят около десетина експерти, които са изтеглени от различни съществуващи и сега екипи в банката. Звеното ще докладва на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, която контролира работата на ЕЦБ по изменението на климата и устойчивото финансиране.

„Изменението на климата засяга всички области на нашата политика. Центърът за изменение на климата осигурява структурата, която ни е необходима, за да се справим с проблема, с неотложността и решителността, които заслужава", казва Лагард в речта си по повод създаването на звеното.

Центърът за климатичните промени ще оформя и ръководи климатичната програма на ЕЦБ, която е доста амбициозна. Новата структура ще използва проучванията на всички екипи, които вече работят по теми, свързани с климата. Дейностите ще бъдат организирани в работни потоци, вариращи от паричната политика до пруденциални функции и ще бъдат подкрепяни от служители, които разполагат с данни и опит в областта на изменението на климата.

Центърът за изменение на климата ще започне своята работа в началото на годината.

Новата структура ще бъде преразгледана след три години, тъй като целта е да се използват климатичните влияния в рутинната работа на ЕЦБ.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: