МС увеличава капитала на Фонда на фондовете с 21,881 млн. лева

МС увеличава капитала на Фонда на фондовете с 21,881 млн. лева Снимка: pixabay.com

Министерският съвет реши да увеличи акционерното участие на държавата в капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" (Фонд на фондовете) с парична вноска от 21,881 млн. лв. за сметка на бюджета на Министерството на финансите.

Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., постъпил по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд в Министерството на финансите. Правителството постановява министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на МФ и по централния бюджет за 2021 г.

Средствата от увеличението на капитала ще се използват за изпълнение на финансови инструменти за финансиране на индивидуални предприятия. Капитализирането ще осигури ресурс за Фонда на фондовете при предоставяне на подкрепа на крайни получатели пряко или чрез финансови посредници в допълнение към средствата от програмите, съфинансирани от ЕСИФ, възложени за управление на фонда. Това от своя страна ще позволи на Фонда на фондовете да участва в национални и европейски стратегически инициативи с цел засилване на ефекта от прилагане на финансовите инструменти посредством комбиниране и допълване. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: