С 31,67% ще се намали енергийното потребление на сградите

С 31,67% ще се намали енергийното потребление на сградите Снимка: mrrb.bg

Намаляване на крайното енергийно потребление с близо 32% до 2030 г. предвижда проектът на дългосрочната стратегия за подпомагане обновяването на сгради

27,89% спестяване в първично енергийно потребление и 31,67% в крайно енергийно потребление до 2030 г. за жилищни и нежилищни сгради е заложената цел в „Пътна карта 2030, 2040, 2050“ към проекта за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Това информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на въпрос от народен представител, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

В разработения от Министерството на енергетиката, съвместно с МРРБ, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Фонд мениджър на финансови инструменти в България, и с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие проект на стратегия са представени визия и приоритети за постигане на енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд в страната до 2050 г. 

Към момента документът е съгласуван от отделните министерства и се очаква да бъде приет от Министерския съвет, информира още министърът.

В Пътната карта са поставени конкретни цели за спестена енергия, обновена площ и спестени въглеродни емисии за жилищните и нежилищните сгради за периодите до 2030 г., 2040 г., 2050 г., които са в съответствие с Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.

В стратегията са изчислени необходимите инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и обновяване на сградния фонд в страната въз основа на анализ на реално изпълнени проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и др. 

Съгласно направен анализ на инвестициите за жилищни сгради, обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съпътстващите разходи за ремонтни дейности достигат до 30% от инвестицията за енергоспестяващите мерки. 

 

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: