Износът на стоки за ЕС намалява с 5,7% за деветте месеца

Износът на стоки за ЕС намалява с 5,7% за деветте месеца Снимка: pikist.com

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия

През периода януари - септември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 26 440,2 млн. лева, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,2% от износа за държавите-членки на ЕС. 

През септември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 184,3 млн. лева.

  Фиг. 1. Номинално измерение в стойностния обем на износа на стоки от България за ЕС през периода 2019 - 2020 година (Спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - септември 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (4,9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (20,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (41,4%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - септември 2020 г. спада с 10,7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 26 475,8 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През септември 2020 г. вносът на стоки в България от държавите-членки на ЕС се увеличава с 2,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 256,4 млн. лева. 

  Фиг. 2. Номинално измерение в стойностния обем на вноса на стоки от България за ЕС през периода 2019 - 2020 година (Спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (10,0%). 

Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (53,1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - септември 2020 г. е отрицателно и е на стойност 35,6 млн. лева.