Всяка пета фирма у нас планира съкращения

Всяка пета фирма у нас планира съкращения

Традиционното проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред нейни членове за очакванията им за това как ще се развива бизнесът през следващата година, показва, че всяка пета фирма планира съкращение на персонала. Това съобщава „Сега". Всяка трета фирма посочва, че замразява плановете си за инвестиции. 

От анкетираните 765 компании само 17% посочват, че може да наемат нова работна ръка догодина. За 43% от анкетираните фирми най-голямо предизвикателство, пред което се изправят, е задлъжнялостта, създадена по време на COVID-кризата. Почти същият процент компании се оплакват от прекъсванията на веригите за доставка. Сравнително висок е делът на компаниите, които се притесняват за цените на енергията и суровините догодина - 42%. 

Една трета от фирмите (34%) очакват намаление на продажбите в страната, а 37% - в чужбина. В същото време за 24% от анкетираните е възможен ръст на продажбите . За сравнение, в миналогодишната анкета на БТПП делът на негативните нагласи беше едва 11%, а положителните бяха 44%. 

Проучването на БТПП е част от голямо изследване на европейските търговски палати, проведено сред 58 000 предприятия в 29 държави. Предприемачите навсякъде очакват много тежка година заради спад в производителността и в търсенето.  

Междувременно публикуваното от Европейския парламент трето за тази година социологическо проучване относно кризата с COVID-19 сочи, че 64% от българите не одобряват мерките срещу коронавируса, съобщава БНР. България е сред петте държави членки, в които повече от половината от анкетираните посочват, че коронакризата вече е оказала влияние на личните им доходи. Останалите са Кипър, Гърция, Испания и Румъния. 

Две трети от европейските граждани призовават за повече компетенции на Европейския съюз за бюджет с достатъчно средства за справяне с кризата с коронавируса. В България 70% от запитаните са съгласни с това твърдение. Данните показват още, че младите хора - на възраст до 34 години, както и семействата с деца са по-силно засегнати от кризата. Мнозинството от анкетираните остават недоволни от нивото на проявена солидарност между държавите членки.