Пазарът на автомобилни застраховки ще достигне $1,06 трилиона до 2027 г.

Пазарът на автомобилни застраховки ще достигне $1,06 трилиона до 2027 г.

Пазарът се доминира от Северна Америка и се очаква тя да запази позицията си

Размерът на глобалния пазар на автомобилни застраховки се оценява на 739,30 милиарда долара през 2019 г. До 2027 г. се очаква той да достигне 1,06 трилиона долара. Комбинираният годишен темп на растеж от 2020 г. до 2027 г. се очаква да нарасне с 8,5%.  
Застрахователната индустрия играе важна роля в икономическия растеж, като предоставя финансова защита на физически лица, активи и предприятия срещу несигурни събития. Застрахователният бизнес допринася значително за развитието на държавата. Автомобилната застрахователна индустрия обаче беше засегната сериозно от избухването на пандемията COVID-19, която доведе до икономическа нестабилност. Пътуванията намаляха с почти 40%, използването на обществен транспорт за пътуване до работа е сведено до 0%, като за сметка на това общото разстояние на кратките пътувания се е увеличило.  

Всички тези фактори намалиха нуждата от автомобилни застраховки, както и броя на исковете до 50%, което е изгодно за автомобилните застрахователни компании само в краткосрочен план. В дългосрочен план обаче е вероятно ръстът на пазара да бъде ударен сериозно поради ограниченията за пътуване и ограниченото използване на автомобили, което налага на потребителите да се откажат от допълнителната тежест на застрахователните премии. 

Очакава се политиката "плащане при шофиране" по време на пандемията да осигури доходи на компаниите за автомобилни застраховки, тъй като тя дава възможност на собствениците на автомобили да ги застраховат за изминати километри, вместо на годишна база.  

Автомобилната застраховка осигурява финансова защита на клиентите срещу физически щети в резултат на сблъсък или  кражба на превозното средство. В допълнение, тя покрива разходите, свързани с наранявания, смърт или имуществени щети, причинени от застрахования собственик на превозното средство на друг водач, превозно средство или имущество (ограда, сграда и т.н). Пазарът на автомобилни застраховки показва висок потенциал за растеж, тъй като в повечето страни по света броят на пътнотранспортните произшествия се увеличава. 

Нарастването на броя на произшествията в глобален мащаб, прилагането на строги държавни разпоредби за задължителни автозастраховки и увеличаването на продажбите на автомобили в света поради нарастването на доходите са основните фактори, които движат растежа на глобалния пазар на автомобилни застраховки.  

Внедряването на нови технологии в съществуващите застрахователни продукти и услуги, както и нарастващото  търсене на покритие на отговорността към трети страни в развиващите се икономики ще предостави възможност за разширяване на пазара на автомобилните застраховки. 

В регионален план, през 2019 г. пазарът беше доминиран от Северна Америка и се очаква тя да запази позицията си през прогнозния период. Основните фактори, които определят растежа на пазара в този регион, включват присъствието на ключови играчи като Allstate и Liberty Mutual, които предлагат усъвършенствани, широкообхватни покрития. Увеличаването на покупките на автомобили също оказва влияние върху ръста на застраховането. Очаква се обаче значителен темп на растеж в Азиатско-Тихоокеанския регион, поради ръста  на технологиите за мобилна телематика в автомобилните застрахователни компании. Тази тенденция важи особено за  страни като Китай и Индия. 

Примерът Индия 

По данни от бюрото за застрахователна информация (IIB), само 65 до 70 млн. превозни средства на индийски пътища имат застрахователно покритие, срещу приблизително 180 млн. регистрирани. За да предпази застрахованите и неосигурените хора от злополуки, Законът за моторните превозни средства в Индия  налага задължително покритие на отговорността към трети лица, което предпазва застрахованата страна от финансови загуби в случай на телесна повреда, смърт или повреда на имуществото на трети лица. Заедно със задължителното покритие, законът за моторните превозни средства преразгледа санкциите срещу нарушаване на притежанието на основна задължителна полица към трети страни. Тези фактори допринесоха за увеличаване ръста на продажбите на автомобилни застрахователни полици.  

Сегменти на пазара 

Глобалният пазар на автомобилни застраховки е сегментиран по отношение на покритие, канали за разпространение, възраст на автомобила, приложение и регион. По отношение на покритието, то е фрагментирано в покритие на отговорността към трети лица при сблъсък, пълно покритие и други незадължителни покрития. Каналите за разпространение разделят пазара на застрахователни агенти, брокери, директни продавачи, банки и други. Според възрастта на превозното средство, той се разделя на нови и употребявани превозни средства, а в зависимост от приложението се разделя на лични и търговски. В регионален план пазарът се анализира в Северна Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и LAMEA (региони като Латинска Америка, Близкия изток и Африка, които показват сравнително по-ниско ниво на възприемане на технологии и употреба на технологично усъвършенствани продукти). 

Влиянието на Covid-19  

Пазарът на автомобилни застраховки се радваше на значителен ръст през последните няколко години. През 2020 г. обаче, поради избухването на пандемията COVID-19, се очаква да станем свидетели на внезапен спад. Причината е в масовото блокиране на пътуванията от правителствата както  в отделните страни, така и в глобален мащаб, за да се предотврати разпространението на вируса. За да преодолеят тези предизвикателства, част от застрахователите са установили ново развитие на съществуващите полици - например плащане на полицата по време на пътуването, застраховка, базирана на изминат път или телематична застраховка, която се сключва дистанционно посредством високотехнологични приложения.  

Фактори, които определят пазара 

На първо място факторът, който най-много влияе върху пазара на автозастраховките, е повишаването на пътнотранспортните произшествия. Търсенето на  застраховки за произшествия като сблъсък, физически щети или телесни наранявания, кражби или пожар упражнява  натиск върху застрахователните компании да инвестират и разработват такива продукти, които имат ограничено разпространение, но в същото време и високо покритие. По този начин те дават финансова сигурност под формата на медицинско обслужване например. Често автомобилната застраховка включва допълнителна помощ за компенсиране на членове на семейството на притежателите на полици в случай на смърт. 

Навлизането на технологии като GPS, телематика, изкуствен интелект (AI), анализ на данни и блокчейн предоставя нови  възможности за застрахователите. С тези технологични разработки се очаква платформите за дистрибуция да отбележат още по-голям ръст. Поради социалното дистанциране, решенията по застрахователните искове се основават повече на цифровите технологии като инструменти за оценка на щетите и обстоятелствата в случай на инцидент.  

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: