Посетителският център „Поморийско езеро“ - на търг

Посетителският център „Поморийско езеро“ - на търг Снимка: www.pomorie.bg

Защитена територия, зона от екологичната мрежа Натура 2000, е орнитологично важно място, включена в списъка на влажните зони с международно значение.

С приключването на 10-годишния договор между Община Поморие и Зелени Балкани Природозащитният център на Поморийското езеро стана общински на 20.08.2020 г. и общината планира да му търси нов стопанин с търг. Природозащитните дейности, заради които е създаден Центърът, ще бъдат продължени от новия стопанин.


Зелени Балкани напускат Посетителския център „Поморийско езеро“. Предложението на Зелени Балкани към Община Поморие за съвместно стопанисване на Центъра остана без отговор и на поставения от Общината срок за напускане 30.09. Зелени Балкани изнесоха имуществото си и прекратиха дейността на Центъра. 

Модерната експозиция остава на отговорно пазене в Центъра.


Въпреки създалата се ситуация Зелени Балкани продължиха своята дейност и организираха 25-ата консервационна бригада на Поморийско езеро през септември.


Ежегодните бригади включват засипване със субстрат на изкуствените платформи и острови, който е бил отмит от водата. Други дейности са: почистване от растителност, почистване на инванзивната растителност на пясъчната коса, укрепване на дървените платформи в езерото. За доброволците се осигуряват инструменти и ръкавици за работа.


Доброволческите дейности тази година са съпътствани от презентации и обучения за китоподобните, прилепите и защитените птици.

Ежегодните работни ваканции на Поморийско езеро се провеждат от 1996 г. Те са организирани от Зелени Балкани и Британския тръст на доброволците за нонсервация. По време на тези ваканции, известни още като работни бригади, голям брой доброволци съчетават своя отпуск и обичта си към природата с доброволен труд в името на нейното опазване. Доброволците изграждат островни местообитания и места за почивка за редица редки и защитени видове птици, за които езерото е дом. Новосформираната, благодарение на успешните консервационни дейности, колония на гривеста рибарка представлява една от най-големите колонии на вида в Югоизточна Европа и е голяма атракция за любителите на орнитологичния и познавателния туризъм.


По време на 25-ата работна бригада на Зелени балкани на Поморийското езеро са подновени и дейностите по опръстеняване на птици в района. Научното опръстеняване на птиците е изследователски метод за индивидуалното им маркиране с цветни и/или метални пръстени, обозначени с код. За 15 дни са опръстенени над 160 индивида от близо 20 вида птици. Кампанията продължава като част от мониторинговата дейност.


Орнитологичният мониторинг на Поморийското езеро тази година се проведе в рамките на Проект „Опазване на крайбрежната лагуна Поморийско езеро“, който се осъществява с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз. В него Зелени Балкани си партнират с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска фондация Биоразнообразие и биологична станция „Тур дьо Валат“, Франция.

По време на мониторинга са наблюдавани около 5000 птици от 51 вида. Отчетена е напреднала фаза на миграционния процес - огромно е значението на езерото не само за гнездещите в него птици, но и за десетки редки и защитени видове по време на миграция.


Фламинго и в Поморийското езеро. Голям интерес в началото на м. октомври предизвика група от 88 фламинга, които се придържат в близост до големия остров в езерото, изграден от Зелени Балкани за възстановяване местообитанията на видовете.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: