НСТС ще обсъди днес удължаване на мярката 60:40

НСТС ще обсъди днес удължаване на мярката 60:40

Очаква се да бъдат обсъдени и варианти за повишение на пенсиите през 2021 г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе днес извънредно онлайн заседание, съобщават от правителствената информационна служба. Социалните партньори ще обсъдят проект за изменение и допълнение на  правителственото постановление, касаещо мярката 60:40. Предвижда се срокът на действието ѝ да бъде удължен до края на годината. Очаква се на заседанието да бъдат дискутирани и варианти за повишение на пенсиите през 2021 г. 

Основните промени в постановлението за мярката 60:40 предвиждат срокът на действието ѝ да бъде удължен от 1 октомври до 31 декември.

Средствата за запазването на заетостта при облекчените условия, определени вече за хотелиерството и ресторантьорството с новия дизайн на мярката, действащ досега, ще могат да се изплащат и за икономическа дейност „транспорт“ - по-специално за т.нар. случаен превоз в туризма. Средствата за запазване на заетостта ще се изчисляват в размер 60 на 100 от осигурителния доход за август 2020 г. Прецизира се начинът за определяне на средствата, като това ще става на база на среднодневен осигурителен доход. 

Промените влизат в сила от 1 октомври. Заявленията, подадени преди тази дата, ще се разглеждат и финансират по досегашния ред. Според прогноза на Агенцията по заетостта, посочена в доклада на социалния министър Деница Сачева до МС към проекта за промени, средногодишният брой на регистрираните безработни при сценарий за бързо възстановяване на хотелиерство и ресторантьорство и преработваща промишленост, се очаква да достигне 253 000 души. А в случай че това не се реализира, се очаква броят им да скочи до 274 000.

Към 25 септември 2020 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда са малко над 237 800. За сравнение, на същия ден през 2019 г. те са били 172 602, или има увеличение с почти 38%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: