Българите имат ниска застрахователна култура

Българите имат ниска застрахователна култура

Понятието „застрахователна премия“ определено затруднява хората.

Застрахователната култура на българина е на много ниско ниво. Това отчита проучване на Асоциация на българските застрахователи „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“, извършено през м. март 2020 г. То обобщава обективна информация за нивото на застрахователни познания на българите. 

Резултатите потвърждават, че общо застрахователната грамотност не е на високо ниво, като се регистрират резки отличия в отделни социални групи, съобщават от асоциацията. Групите с по-високо ниво на застрахователна грамотност са същите, които, според данните от първата част на проучването, имат високо доверие към застрахователите, разбират ползите от застраховане и употребяват повече застрахователните продукти. 

Преобладаваща част от хората – 76% - определят нивото си на познания за застраховане като ниско (34%) или средно (42%). Едва 7% считат, че нивото им е високо, а 13% заявяват, че нямат никакви познания.

Очаквано се отчитат сериозни разлики в отделните социални групи. Например 70% от хората с висше/полувисше образование определят познанията си като средни или високи, докато този дял при лицата с основно образование е 14%. Самооценката им се припокрива в значителна степен с обективното ниво на познания.

Оказва се, че понятието „застрахователна премия“ определено затруднява хората.  Едва 28% е делът на посочващите верния отговор, че това е цената на застраховката. За 29% това е сумата, която ще получат при обезщетение. Други 17% смятат, че това е бонусът, който ще получи застрахователят за добри резултати в работата. 26% пък не знаят или не могат да преценят. Всеки пети (22%) не е наясно, че за да претендираш да получиш обезщетение за дадено събитие, трябва да си сключил полица преди този риск/събитие да се е случило. Все пак е висок делът на хората (65%), които знаят това.

Като цяло данните показват, че е налице значителна степен на неразбиране и слаба информираност относно застраховането и застрахователните продукти, особено при някои социални групи. Това е и бариера пред по-високото ниво на ползване на застрахователните услуги, пред информирания избор и свързаната с него потребителска удовлетвореност.

Още по темата във

facebook