С 19,7% са се увеличили разходите на домакинствата през 2023 г.

С 19,7% са се увеличили разходите на домакинствата през 2023 г. Снимка: pxhere.com

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2023 г. са с 18.1% повече спрямо 2022 г.

През 2023 г. българските домакинства са изразходвали 10 044 лв. средно на лице, което е с
19,7% повече в сравнение с 2022 г. За периода 2014 - 2023 г. разходите на домакинствата се
увеличават 2,2 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява
от 83,4% през 2014 г. на 81,8% през 2023 г.

През периода 2014 - 2023 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове
разходи средно на лице от домакинство:
- Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2023 г. са 2 987 лв., или с
18,1% повече спрямо 2022 г. и 2 пъти повече в сравнение с 2014 г;
- Разходите за облекло и обувки през 2023 г. са 348 лева. В сравнение с предходната година
те нарастват с 23,8%, а спрямо 2014 г. - 2 пъти;
- Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и
поддържане на дома), за последната година са 1 685 лева. В сравнение с 2022 г. нарастват със 7,6%,
а спрямо 2014 г. се увеличават 2,2 пъти;
- За здравеопазване през 2023 г. cа изразходвани 610 лв. - с 11,7% повече от 2022 г. и 2,6
пъти повече спрямо 2014 г; 

- За транспорт и съобщения през 2023 г. са похарчени 1 159 лв., което е с 19,0% повече от
2022 г. и 2,2 пъти повече спрямо 2014 г;
- Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2023 г. са 558 лева. В
сравнение с 2022 г. те се увеличават с 46,8%, а спрямо 2014 г. - 2,6 пъти;
- През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1 355
лв. и се увеличават с 32,8% в сравнение с 2022 г., а спрямо 2014 г. нарастват 2,7 пъти.

През 2023 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки от общия
разход е 29,7%, което е с 0,4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 г. и с 2,6 процентни
пункта по-малко спрямо 2014 г.

Фиг. 1. Относителен дял на разхода за храна и безалкохолни напитки в общия разход на домакинствата

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, през 2023 г. е 16,8% от общия разход
и намалява спрямо 2022 г. с 1,8 процентни пункта, а спрямо 2014 г. намалява с 0,3 процентни
пункта. 

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13,5% от общия разход през 2023 г.,
което е с 1,4 процентни пункта повече в сравнение с 2022 г. и с 2,3 процентни пункта повече спрямо
2014 г.

Относителният дял на разходите за здравеопазване е 6,1%, с 0,4 процентни пункта по-малко
в сравнение с 2022 г. и с 0,9 процентни пункта повече в сравнение с 2014 г.

През периода 2014 - 2023 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в
рамките на 11 - 12%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: