С какви средни доходи разполагат европейците

С какви средни доходи разполагат европейците Снимка: blackswancapital.eu

Според Индекса на просперитета на Legatum за 2023 г., две трети от страните с най-голяма собственост в света са в Европа, но определящият фактор за стандарта на живот на стария континент е дълбокото неравенство в доходите

В случая, географският принцип е ясно изразен – с най-висок среден доход разполагат хората в западноевропейските и скандинавските държави, докато в повечето южни и източноевропейски страни доходите са значително по-ниски.

Един от начините за измерване и сравняване на разликите е като се обвържат средният доход на глава от населението и стандартът на покупателната способност (PPS) във всяка страна, което дава представа за стандарта на живот. PPS е съобразен с разликите в цените в отделните държави и при икономическите анализи се прилага като символична валута, определяща до колко могат да се разпростират в покупките си хората в различните европейски страни. 

Така през 2022 г. България е на дъното по покупателна способност на глава от населението в ЕС, еквивалентна на 9 671 PPS – два пъти по-ниска от средната за ЕС (18 706 PPS) и почти три пъти и половина „по-скромна” от тази в Люксембург, който води класацията с 33 214 PPS. Следващите позиции заемат Норвегия (27 090 PPS) и Швейцария (26 389 PPS). 

В топ-10 са още Нидерландия, Австрия, Белгия, Исландия, Дания, Германия и Финландия. Прави впечатление голямата разлика в средния доход на глава от населението в четирите най-големи европейски страни – докато Германия и Франция осигуряват на жителите си PPS над средната за ЕС (съответно 9-то и 12-то място), то Италия и Испания се класират далеч по-слабо, макар и също над средното за ЕС, заемайки съответно    17-та и 18-та позиция. 

Хърватия, последната страна, която се присъедини към ЕС, бележи по-висока PPS от шест страни от ЕС, нареждайки се на 24-та позици, преди Португалия, Гърция и Унгария. По-ниска PPS от България показват само страни извън ЕС, в т.ч. Сърбия, Черна Гора, Турция, Северна Македония и Албания

Все пак, през последните пет години средните доходи на гражданите на ЕС са се увеличили със 17%, като най-голям ръст бележи Румъния (101%), следвана от Сърбия (68%) и Литва (66%). Според Евростат, от 2017 до 2022 г. средният доход на българите се е увеличил с 50%, а този на германците – с 40%. Всъщност, за тези пет години средният доход на глава от населението е намалял само в Турция, отбелязвайки спад от 27%. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: