Министерският съвет ще изплати 48 474 лв. по три осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерският съвет  ще изплати 48 474 лв. по три осъдителни решения на ЕСПЧ Снимка: https://pixabay.com/

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 48 474 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на три решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, постановени в периода 26.09.2023 г. - 12.03.2024 г.

1. Делото „Йорданов и други срещу България“ касае две национални производства по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г. Съдът прие, че е налице нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 (защита на собствеността) към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията). ЕСПЧ присъжда обезщетение за неимуществени вреди само на г-жа Невин Бозаджиева и г-н Гюлвер Хасан в размер на 3000 евро за всеки от тях и общо 7112 евро за разходи и разноски в производството пред него. 


2. Решението по делото „Крачунова срещу България“ е прецедент и за практиката на ЕСПЧ, тъй като в него за първи път се разглежда въпросът дали държавите имат позитивно задължение по чл. 4 от Конвенцията (забрана на робството и на принудителния труд) да гарантират на жертвите на трафик възможност да претендират обезщетение за пропуснати ползи. ЕСПЧ приема, че отхвърлянето на иска на жалбоподателката за пропуснати ползи не постига справедлив баланс между нейните права по член 4 от Конвенцията и интересите на обществото, независимо от свободата на преценка на държавата ответник. 
ЕСПЧ присъжда на жалбоподателката обезщетение за неимуществени вреди в размер на 6000 евро. Съдът отхвърля иска за имуществени вреди. 

Възобновяването на националното производство и повторното разглеждане на въпроса на национално равнище по принцип би представлявало подходящо средство за поправяне на имуществените последици от нарушението. Съдът присъжда и 3100 евро за разходи и разноски в производството пред него. 
3. Делото „Бонев срещу България“ касае оплакване, че националните съдилища не са обсъдили повдигнат от жалбоподателя аргумент в производството по предявения от него иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите - обявяване на предварителен договор за прехвърляне за окончателен. 

Съдът приема, че е налице нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията и намира за справедливо да му присъди обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2500 евро.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: