Българските данъкоплатци ще платят близо 130 хил. лв. по 6 решения на ЕСПЧ

Българските данъкоплатци ще платят близо 130 хил. лв.  по 6 решения на ЕСПЧ Снимка: https://pixabay.com/

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 129 944 лв. по шест осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 129 944 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на шест решения на Европейския съд по правата на човека срещу България  (ЕСПЧ).

Те са постановени в периода 22.03.-18.10.2022 г. 
 

Делото „Y и други срещу България“ е по оплаквания по чл. 2 от Конвенцията (право на живот) и по чл. 14 във връзка с чл. 2 от Конвенцията (забрана на дискриминацията).

Казусът е свързан с убийството на млада жена от съпруга й, срещу когото тя многократно е подавала сигнали за домашно насилие.

Делото „И.Г.Д. срещу България“ касае настаняването на малолетно лице в специализирани институции (социално-педагогически интернат и възпитателно училище-интернат), а впоследствие преместването му в „защитено жилище“. Установено е нарушение на чл. 5, § 4 (обжалване на мярка, която води до лишаване от свобода) и чл. 8 от Конвенцията (право на зачитане на личния и семеен живот).

Делото „Стоянова срещу България“ е за убийство по хомофобски подбуди на 26-годишния син на жалбоподателката. Съдът посочва, че българската държава трябва да гарантира, че нападения, довели до смърт на жертвата, провокирани от омраза срещу действителната или предполагаема сексуална ориентация, ще се считат за по-тежки.

Делото „П. Х срещу България” касае оплакване по чл. 8 от Конвенцията във връзка с правната уредба, касаеща промяната на гражданската регистрация във връзка с промяна на пола и отказа на националните съдилища да признаят формално пола, към който жалбоподателката смята, че принадлежи.

Делата „Моамер срещу България“ и „Игнатова срещу България“ са за оплаквания по чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията във връзка с допуснато забавяне при предоставянето на обезщетение на жалбоподателите, след като техни имоти са били отчуждени по реда на Закона за териториалното и селищно устройство (ЗТСУ) (отм.).

Правителството одобри и изплащането на обезщетение от по 100 евро по още две жалби.

Министерският съвет одобри едностранни декларации по две дела, заведени пред ЕСПЧ.

Жалбоподателят по делото „Георгиев срещу България“ е бивш общопрактикуващ лекар от гр. Русе, обект на няколко наказателни преследвания.

Впоследствие предявява искове по ЗОДОВ срещу прокуратурата за вреди от наказателно производство и срещу Министерството на правосъдието във връзка с условията на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“. Твърди, че след образуване на тези производства, е станал обект на тайно наблюдение от страна на властите, както и че не е имал ефективно средство за защита в това отношение.

Жалбоподателите в делото „Стоянов и Табаков срещу България“ са адвокати, практикуващи в Пазарджик и занимаващи се с граждански и наказателни дела. Те се оплакват от общото състояние на правната уредба относно начина, по който са регламентирани използването на специални разузнавателни средства и съхраняването и последващия достъп до трафични данни в България.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по скорошното решение по делото ,,Екимджиев и други срещу България“ (жалба № 70078/12), намиращо нарушение по член 8 от Конвенцията, поради начина, по който специалните средства и съхранението и достъпът до трафични данни са регламентирани в България, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: