Пак плащаме всички заедно близо половин милиона лева заради чиновнически грешки

Пак плащаме всички заедно близо половин милиона лева заради чиновнически грешки Снимка: https://pixabay.com/

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 471 746 лв. по четири осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 471 746 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на четири решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода 14.02.2023 г. - 13.04.2023 г.


С основно решение по делото „Авенди срещу България“ от 4 юни 2020 г. ЕСПЧ установи нарушение на правата на дружеството жалбоподател по чл. 1 от Протокол № 1 от Конвенцията поради забавеното връщане на стоки, задържани в административно-наказателно производство.

С настоящото решение Съдът разглежда искането на дружеството по чл. 41 от Конвенцията за присъждане на справедливото обезщетение. Съдът посочва, че държавата следва да обезщети дружеството за претърпените вреди от момента, в който задържането е станало незаконно и присъжда общо 165 000 евро като обезщетение за претърпените имуществени вреди.

Делата Ляпчев и други срещу България“, „Сабуни и други срещу България“ и „Кулинов и други срещу България“ касаят отнемане на предполагаеми доходи от престъпна дейност. ЕСПЧ отбелязва отново, че като разпореждат отнемане на имуществото на жалбоподателите, националните съдилища не са опитали да обосноват причинно-следствена връзка, изисквана от Съда. ЕСПЧ не вижда причина да достигне до заключение, различно от това по делата, разгледани в Тодоров и други, където той установява нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 и критикува подхода, възприет от националните съдилища.

Общо по жалбите са присъдени обезщетения за неимуществени вреди в размер на 33 000 евро и 10 200 евро за разходи и разноски.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: