Български фирми ще могат да кандидатстват за финансиране към Фонда за иновации на НАТО

Български фирми ще могат да кандидатстват за финансиране към Фонда за иновации на НАТО Снимка: Министерство на иновациине и растежа

Фондът e с бюджет от 1 млрд. евро и ще инвестира през следващите петнадесет години в стартиращи предприятия за дълбоки технологии

Стартиращи и други високотехнологични фирми ще могат да кандидатстват за финансиране през Фонда за иновации на НАТО, който ще е с ресурс от 1 млрд. евро. Министерството на иновациите и растежа подпомага развитието на иновациите в областта на отбраната и сигурността като важен сектор, който дава добавена стойност на българската икономика. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов по време на информационен ден, посветен на Фонда на НАТО за иновации и Ускорителя за иновации в отбраната в Северния Атлантик (DIANA). 

Савов подчерта, че участието на България във Фонда за иновации на НАТО и Ускорителя в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик - DIANA, дават много добри възможности за финансиране на българските компании от сектора. По думите му, Фондът ще инвестира 1 милиард евро през следващите петнадесет години в стартиращи предприятия на ранен етап, разработващи нововъзникващи и революционни технологии (дълбоки технологии). Той призова българският бизнес да бъде активен и да кандидатства за финансиране на разработките си.

„Фондът на НАТО за иновации и Ускорителя DIANA ще дадат възможност на българските стартиращи и високотехнологични компании да се интегрират в мащабния пазар на Алианса и да се възползват от инструментите за подкрепа, които ще позволят ускоряване и подпомагане на разработките им, които по-бързо да стигнат до пазара“, обяви той. Савов допълни, че се очаква  работата на Фонда да започне по време на срещата на върха на НАТО през юли във Вилнюс.

Фондът на НАТО за иновации е финансово партньорство между участващите към момента 22 съюзници от НАТО като ограничени партньори и орган за управление на инвестициите, създаден специално за този фонд.Фондът на НАТО ще подкрепи стартъпи и други високотехнологични фирми, съобразени със стратегическите цели на Алианса. DIANA ще се съсредоточи върху високите технологии, които НАТО определи като приоритети, включително: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и космос.

Създаването на DIANA и Фонда за иновации на НАТО  са част от подхода на НАТО за насърчаване и защита на иновационните екосистеми на съюзническите нации. Тези допълващи се инициативи са предназначени да се ангажират на ранен етап с дълбоко технологичните стартиращи общности на Алианса. Заедно DIANA и Фонда на НАТО за иновации ще популяризират набор от таланти и технологии и ще стимулират приемането им от крайните потребители в правителствата и армиите на НАТО.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: