През януари общият показател на бизнес климата запазва нивото си от декември 2022 г.

През януари общият показател на бизнес климата запазва нивото си от декември 2022 г. Снимка: Национален статистически институт

НСИ публикува данни за стопанската конюнктура през януари 2023 г., позовавайки се на бизнес анкети

През януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от декември 2022 година. Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение.

                                                        Фиг. 1. Бизнес климат - общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 1,0 пункт, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца са умерени.

Средното натоварване на мощностите през януари 2023 г. е с 0,8 пункта над нивото от октомври 2022 г. и достига 75,1%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните проблеми за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното влияние на първия фактор.

Относно продажните цени в промишлеността 21,8% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Строителство

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 0,8 пункта в резултат на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Негативни са и мненията им относно строителната активност през последните три месеца, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се подобряват.

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството през следващите три месеца прогнозите на мениджърите са в посока на увеличение .

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 1,9 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за дейността на предприятията.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Услуги

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 1,1 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. Мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца обаче се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Според анкетата 18,2% от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: