ЕС ще забрани търговията със стоки, получени от изсичане на гори

ЕС ще забрани търговията със стоки, получени от изсичане на гори Снимка: https://pixabay.com/

Европейската комисия (ЕК) публикува във вторник комюнике, в което приветства предварителното политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС относно регламент на Съюза относно веригите за доставки без сеч на гори

Веднъж приет и влязъл в сила, новият закон гарантира, че набор от основни продукти, пуснати на пазара на ЕС, вече няма да допринася за обезлесяването и деградацията на горите в ЕС и другаде по света“, се казва в документа, публикуван в Брюксел.

В него се обяснява, че тъй като ЕС е голяма икономика и основен потребител на тези стоки, „подобен ход би помогнал да се спре значителна част от глобалното обезлесяване и деградация на горите, което от своя страна би намалило емисиите на парникови газове и загубата на биологично разнообразие“.

Когато новите правила влязат в сила, всички съответни компании ще бъдат задължени да извършват стриктна проверка при пускане или износ на палмово масло, добитък, соя, кафе, какао, дървен материал и каучук и техните производни, като говеждо месо, на пазара на ЕС , мебели или шоколад.

Тези стоки са избрани въз основа на внимателна оценка на въздействието им като „основен двигател на обезлесяването поради разширяване на селското стопанство“.

Окончателният вариант на документа, съгласуван от законодателите на ЕС, се основава на основните разпоредби на проекторегламента, предложен от Европейската комисия преди година, който предвиждаше борба с обезлесяването, независимо дали е законно или незаконно; строги изисквания за проследимост на връзката на стоките със земеделската земя, върху която са произведени; система за сравнителен анализ на страната.

Операторите и търговците ще трябва да докажат, че продуктите са произведени на земи, които не са обезлесени след 31 декември 2020 г., и отговарят на всички действащи закони в страната на производство. Компаниите ще трябва също така да събират точна географска информация за земеделските земи, където продуктите, които купуват, са били отглеждани, така че тези продукти да могат да бъдат проверени за съответствие.

Държавите-членки на ЕС ще трябва да гарантират, че неспазването на правилата води до "ефективни и възпиращи санкции".

„Списъкът на обхванатите стоки ще бъде редовно преразглеждан и актуализиран, за да отразява нови данни, като например променящи се модели на обезлесяване“, заявиха в Брюксел.

Сега Европейският парламент и Съветът на ЕС трябва официално да приемат новия регламент, преди той да влезе в сила. След влизането в сила на закона операторите и търговците ще имат година и половина да приложат новите правила.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: