Още 50 хил. семейства ще получат по 300 лв. еднократна помощ за отопление

Още 50 хил. семейства ще получат по 300 лв. еднократна помощ за отопление Снимка: https://pixabay.com/

За изплащането на финансовата подкрепа правителството прие постановление за одобряване на 15 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика

Средствата ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.

С еднократна помощ от 300 лв. държавата ще подпомогне хора и семейства от нови рискови групи, които до момента не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа.

Право на такава помощ ще имат семейства с деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, хора с увреждания, пострадали при пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Отпускането на новата помощ е част от пакета от мерки на правителството за осигуряване на подкрепа на хората от уязвимите групи в условията на значително поскъпване на цените на енергоизточниците и жизненоважни стоки.

До момента около 300 000 човека и семейства получиха целева помощ за отопление от 623,55 лв. В края на октомври е отпусната еднократна помощ от 400 лв. на още около 21 000 домакинства.

Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на централния бюджет за 2022 година.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: