В процес на сертифициране са 43 проекта за инвестиции за почти 2 млрд. лв.

В процес на сертифициране са 43 проекта за инвестиции за почти 2 млрд. лв. Снимка: Министерство на инвестициите и растежа

Само тази седмица са сертифицирани четири нови проекта за над 75 млн. лв. и 416 нови работни места

По данни на Министерството на иновациите и растежа (МИР) в Българската агенция за инвестиции в момента има 43 проекта за инвестиционни намерения за близо 2 млрд. лв. Те са в процес на сертифициране и се очаква да разкрият близо 3 300 нови работни места.

Само тази седмица са сертифицирани четири нови проекта за над 75 млн. лв. и 416 нови работни места в Стрелча, Благоевград, Пловдив и София област. 

В гр. Стрелча инвестицията е в медико- и балнео-комплекс на стойност 10 млн. лв. с над 75 работни места. В гр. Благоевград - за изграждане на CAN линия, сграда и допълнително оборудване на стойност над 23 млн. лв. В гр. Пловдив - за производство на електрически велосипеди за над 38 млн. лв. и 330 нови работни места, а в с. Гурмазово, област София – за изграждане на логистична база за складиране и съхранение на чужди товари на стойност над 4 млн. лв. 

От началото на годината до момента по Закона за насърчаване на инвестициите Българската агенция за инвестиции е изготвила положителни становища и МИР е сертифицирало проекти на стойност близо 300 млн. лв. Те имат потенциал да разкрият около 2 000 нови работни места.

Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, складиране и съхраняване на товари, здравеопазване. Сертифицираните проекти до момента предвиждат и разширяването на съществуващата дейност в страната на вече утвърдени български и международни компании, като пет проекта от общо сертифицираните са за разширение на съществуваща вече инвестиция.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: