Как и къде да инвестираме парите си, за да увеличим състоянието си през 2020 г.

Как и къде да инвестираме парите си, за да увеличим състоянието си през 2020 г. Снимка: Google

5 най-популярни решения и насоки за новите участници на пазара.
В условия на криза инвестициите придобиват все по-широк обхват, като активността на физически лица става все по-голяма. Навлизат и високотехнологични предложения като мобилни приложения, финтех решения, някои от които дори без такси. Пример за това са „Робинхуд" и „Револют" - мобилни приложения, позволяващи търгуване на фондовите пазари.

При инвестиране обаче не всеки е достатъчно запознат и подготвен, за да избегне риска, който винаги съществува във всяка една инвестиция, ако не използва услугите на инвестиционен посредник. Затова за новите участници на фондовия пазар нека набележим полезни насоки за успешен старт на търговия с минимален риск.

Разбира се, как ще подходим, зависи от целта, която искаме да постигнем. Дали краткосрочна (с малък риск) или дългосрочна (високорискова) печалба. Всяка наша инвестиция отразява нашето очакване за понижение или увеличение на пазара, като според това продаваме или купуваме.

Къде да инвестираме парите си? Най-често изборът се спира на следните пет възможности.

На първо място е фондовият пазар. Той се счита за най-изгодно решение и е най-често срещаният избор на инвеститорите, включително и начинаещи. При покупка на акции ние придобиваме малка част от компанията, която би могла да ни изплати и дивиденти. А на по-късен етап и при увеличение на стойността на една акция ние бихме могли да ги продадем и да си осигурим печалба.

На следващо място е възможността за инвестиционни облигации. При покупка на облигация ние заемаме на компанията определена сума пари, срещу което тя ни изплаща лихва. Облигациите се приемат като по-малко рискови в сравнение с акциите, но и тяхната потенциална възвръщаемост е значително по-ниска.

На трето място като избор за инвестиция са взаимните фондове. Познати още като колективни инвестиционни схеми (КИС), те са форма на колективно инвестиране. Тук таксата, която начислява фондът, може да обезкуражи потенциалния инвеститор.

Поради значителното понижение на лихвените проценти към настоящия момент, в частност по депозити и спестовни сметки, инвестицията в спестовна сметка не е привлекателна и инвеститорите отново търсят алтернативи, като инвестиционни имоти

На пето място стоят инвестициите във физически стоки. Това са инвестиции, които притежаваме физически, като сребро или злато. С тях имаме вид застраховка, тъй като те са бързо ликвидни и лесно могат да бъдат превърнати в пари.

За да получим добра възвръщаемост, не е подходящ избор дългосрочна инвестиция, като например съкровищни бонове (форма на ДЦК със срок до 1 г.). Те са с фиксирана, но ниска доходност и почти безрискови. 

Добра възможност за доходност е инвестицията в компания (за предпочитане е подценена компания), за която се очаква да продължи да е действаща и с растяща стойност и в бъдеще. Такава инвестиция би осигурила средна годишна доходност от 15%.

Друг начин за инвестиране е инвестирането в индекс, като S&P 500 e осигурил средна годишна възвръщаемост от 9,8% за последните 90 години.

И все пак кой е най-добрият начин, за да инвестирате парите си? С най-голям потенциал за печалба е фондовият пазар. Въпреки това, за да спечелите от инвестиция в акции, то те трябва да бъдат внимателно избрани, като използвате стратегия. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: