Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са се увеличили с 30,1%

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са се увеличили с 30,1% Снимка: pixnio.com

Предварителни данни на НСИ за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. е 1 128, а новопостроените жилища в тях са 3 826. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30,1%, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8,2% (фиг. 1).

    Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 79,3%, с тухлена - 16,8%, с друга - 3,3%, и с панелна - 0,6%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78,2%), следвани от жилищните кооперации (14,5%). В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните кооперации и вилите, докато сградите от смесен тип намаляват.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив -163сгради с 533 жилища, и Бургас - 138 сгради с 472 жилища в тях (фиг. 2). 

    Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през второто тримесечие на 2022 година

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (35,4%), следват тези с две стаи (34,9%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повечестаи - 4,8%. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2022 г. е 394,0 хил. кв. м, или с 4,4% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а  жилищната площ намалява с 2,0% и достига 315.3 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличаваот 98,9 кв. м през второто тримесечие на 2021 г. на 103,0 кв. м през същото тримесечие на 2022 година. 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 183,3 кв. м и Монтана - 175,6 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 65,4кв. м, и Варна - 83,2 кв. метра.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: