36,2% от предприятията в България осъществяват иновационна дейност, сочат данните на НСИ

36,2% от предприятията в България осъществяват иновационна дейност, сочат данните на НСИ Снимка: НСИ

Изследването е за периода 2018 - 2020 г

През периода 2018 - 2020 г. 36.2% от предприятията с 10 и повече заети лица осъществяват иновационна дейност, като в сравнение с предходното изследване (2016 - 2018 г.) иновационната им активност се увеличава с 6,1 пункта (от 30.1на36.2%). Ръст се наблюдава както при предприятията в индустриалния сектор, така и при тези в сектора на услугите - съответно с 5,7 и 6,9 пункта. 

     Фиг. 1. Относителен дял на иновционно активните предприятия по икономически сектори.

Иновационната активност на предприятията в индустрията (41,0%) е по-висока, отколкото на предприятията, предоставящи услуги (31,5%). Най-голям е делът на иновационно активните предприятия в групата на големите предприятия (с 250 и повече заети лица) - 76,8%. 

През наблюдавания период 22,8% oт всички предприятия реализират продуктови иновации (нови или усъвършенствани стоки и услуги), а 25,8% внедряват нови или усъвършенствани бизнес процеси. 

За осъществяване на иновационната си дейност 22,1% от иновационно активните предприятия си сътрудничат с други предприятия, научни организации и други партньори. При големите предприятия (с 250 и повече заети лица) този дял е 37,1%.

През 2020 г. 41,2% от оборота на иновационно активните предприятия е реализиран от продажби на чуждестранни клиенти, като 28,7% се дължи на клиенти от държави - членки на Европейския съюз, и на Европейската асоциация за свободна търговия, а 12,5% - на клиенти от други държави. Клиентите от България формират 58,8% от оборота на иновационно активните предприятия, докато при предприятията, които нямат иновационна дейност, този дял е по-висок - 70,9%. 

Икономическата дейност в индустрията, в която има най-висок дял на иновационно активни предприятия, е „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ (70.9%). В сектора на услугите след „Научноизследователската и развойна дейност“ (НИРД), в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна дейност, се нареждат дейностите в областта на информационните технологии (63,8%).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: