Слабо е разбирането за смисъла и ползите от застраховките като финансова подкрепа

Слабо е разбирането за смисъла и ползите от застраховките като финансова подкрепа Снимка: 1neof.ru

Това е една от причините за ниското ниво на застрахователно проникване у нас, изразиха мнение участниците в проекта „Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“ на Bulgaria ON AIR и Асоциацията на българските застрахователи

Животозастраховането в България бележи впечатляващ подем, като най-голям принос за интензивното развитие имат застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд. Сред причините за това са променената инвестиционна среда и търсене на по-изгодни алтернативи за спестяванията, пандемията, която ни накара да осъзнаем колко сме уязвими и да потърсим застрахователна защита.

Развитието и потенциалът на животозастраховането, ползите, които носят на потребителите инвестиционните животозастраховки и механизмите за управление на вложените от клиентите средства бяха сред темите, коментирани от участниците в дискусията „Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“, организирана от Асоциацията на българските застрахователи и Bulgaria ON AIR на 10 април 2022 г.

В развитите пазари животозастраховането има водеща позиция, например за Европа е около 56% от общия премиен приход. Разликата с България е осезаема, а съотношението обратно – у нас делът на общото застраховане надхвърля 80%.“ - посочи Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

По време на дискусията участниците се обединиха около мнението, че недостатъчнатаинформираност и финансова грамотност, слабото разбиране за смисъла и ползите от застраховките като финансова подкрепа са сред причините за ниското ниво на застрахователно проникване у нас.

Видна е, обаче, позитивна тенденция на нарастване на животозастрахователния сектор, делът му достига 19% от пазара през 2021 г., а само година преди това е бил 15%. Показателен е силно изпреварващият общото застраховане темп на растеж на премийния приход – 38% на годишна база, като са събрани 607 млн. лв.

Двигател на растежа са инвестиционните животозастраховки с ръст от близо 140% на годишна база за 2021 г. Интересът към тях е в резултат на предлагания баланс между дългосрочност и доходност и заедно с това застрахователна защита. Този вид хибридни продукти са сравнително нови за българския пазар, предлагат се от около 10-тина години. 

Водещо предимство на този вид продукти е застрахователната защита, която те осигуряват наред с инвестицията на средства.Освен покритията по основните рискове, като смърт и трайна инвалидност при злополука и заболяване, се предлагат и много атрактивни допълнителни покрития. Например, застрахователната сума по риска „злополука“ може да се увеличи значително, критичните болести също могат да бъдат включени като допълнително покритие. Така, през срока на полицата ползваме застрахователна защита по рискове, свързани с нашия живот и здраве, а накрая получаваме вложената от нас във вид на премии сума със съответната доходност по нея.

Инвестиционните животозастраховки имат и други плюсове, коментираха участниците в дискусията. Могат да се ползват данъчни облекчения чрез намаляване на данъчната основа до 10 % със сумата на платените през годината премии. Не много известно, но особено важно е, че вземанията по животозастраховките са несеквестриуеми, т.е. съдебният изпълнител не може да наложи запор върху тях, ако се намирате в такава ситуация. Така, този вид застраховка е един от сигурните начини да оставите в наследство парични средства. Сигурност на потребителите дава и фактът, че вземанията по животозастраховките са гарантирани до 196 000 лв. при фалит на застраховател, по подобие на влоговете в банки.Интересното е, че такава гаранционна схема е създадена и ефективно функционира у нас, но това не е така за всички европейски държави. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: