Швейцария прие нов национален план за намаляване на хранителните отпадъци

Швейцария прие нов национален план за намаляване на хранителните отпадъци Снимка: swissinfo.ch

Правителството на една от най-богатите страни в света смята, че досегашните програми не са повлияли значително на пестенето на храна и подчертава, че проблемът е глобален, икономически и морален.

Плановете са до 2030 г. хранителните отпадъци в Швейцария да се намалят наполовина. На секторите ресторантьорство, хранително-вкусова промишленост и организациите на фермерите е препоръчано да се споразумеят за поредица от доброволни мерки, с които да намалят рязко прахосването на храна и замърсяването на околната среда. 

Планът, обявен от Министерството на околната среда, ясно показва акцента в начинанието, но представя и другите последствия равностойно. Препоръките са за удължаване на срока на годност на продуктите, подобряване на опаковките, по-добро планиране в земеделието, животновъдството и производството на хранителни продукти и увеличаване на даренията на храни за социалните организации.

През 2025 г. правителството ще преоцени плана си, за да види дали са необходими допълнителни мерки за постигане на целта за преполвяване на хранителните отпадъци до 2030 г.

Според изявлението на министерството на околната среда, близо една трета от храната, произведена за потребителите в Швейцария, се похабява или се изхвърля ненужно. Това е еквивалент на около 330 кг хранителни отпадъци на глава от населението годишно - т.е., всеки ден почти по 1 кг.

В изявлението на правителството се подчертават икономическите последици, влиянието върху населените места, инфраструктурата и дивата природа, но не по-малко и моралната страна в едно поведение, което води до похабяването на храна, в която е вложен много човешки труд.

Като една от най-тежките ситуации швейцарското правителсто посочва факта, че милиони хора по света гладуват – тежък проблем, който войните допълнително задълбочават.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: