S&P понижи перспективата за България до „стабилна”

S&P понижи перспективата за България до „стабилна”

® Plovdiv Press

Въпреки това страната ни навлиза в рецесия със силна външна позиция.

Международната рейтингова агенция Standard&Poor's Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BBB/A-2” и ревизира перспективата от „положителна” на „стабилна”, съобщи българското Министерство на финансите.

Ревизията отразява очакванията за значителното влошаване през 2020 г. на растежа в България, както и в други държави, в резултат от въвеждането на мерки за овладяване на пандемията с COVID-19. От рейтинговата агенция отчитат нарастване на макроикономическите и фискални рискове, но имайки предвид, че през последните години макроикономическите дисбаланси на страната са се свили значително, очакванията на анализаторите са, че българската икономика ще се възстанови през 2021 г.

Според оценката на S&P Global Ratings България влиза в настоящата рецесия със силна външна позиция след години на излишък по текущата сметка. Държавният дълг е нисък и страната отчита бюджетни излишъци през последните четири години. Според рейтинговата агенция отговорът на политиката за преодоляване на последствията от пандемията няма да застраши стабилността на публичните финанси, като се посочва, че режимът на валутен борд в страната насърчава разумната фискална политика. Анализаторите от S&P Global Ratings отбелязват още, че България постига стабилен напредък към присъединяването си към ERМ II и банковия съюз. Ограничения пред рейтинга се явяват институционалната среда и ниският БВП на глава от населението, в сравнение с останалите европейски страни.

Сред основните фактори, които биха могли да доведат до повишение на рейтинга, са връщането към предишната траектория на растеж, без натрупване на големи макроикономически дисбаланси, както и подобрение във външните баланси, надхвърлящо очакванията на агенцията. Съответно сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга, са изведени появата на външни, макроикономически или фискални дисбаланси.


Прочетете още за:
икономическа криза рейтинг рецесия

  0 
  0