„Зелената

„Зелената" енергетика постави рекорд в САЩ

® pixabay.com/bg

Възобновяемите енергийни източници - геотермална енергия, слънчеви панели и вятърни станции са произвели значително повече електроенергия през първите шест месеца на 2020 г. в САЩ в сравнение с традиционните.

От януари до 30 юни 2020 г. слънчевите панели и вятърните централи показват значителен ръст в производството на електроенергия. За този период производството на електроенергия от слънчеви акумулатори се е увеличило с 22% и е осигурило почти 3,4% от общото количество електроенергия в страната. Вятърните централи показват ръст от 14,5% и съставляват повече от 9,1% от общото производство на електроенергия.

 

Заедно с водноелектрическата енергия, биогоривата и геотермалната енергия, възобновяемите източници осигуряват 22,3% от общото производство на електроенергия. За сравнение - миналата година тази цифра е била 19,9%.

Интересно е да се отбележи, че до юни 2020 г. възобновяемите енергийни източници са произвели почти с една трета (т.е. 31,3%) повече електроенергия от въглищата. Производството на електроенергия от въглища е спаднало значително — с 31%, сега въглищата съставляват 16,9% от общото производство на електроенергия в страната.

 

Също така „зелените" източници на енергия са произвели 7,8% повече електроенергия, отколкото ядрените централи през шестмесечния период.

 

Експертите отбелязват, че първоначално тази тенденция е била в резултат от коронавируса. Данните от юни обаче показват, че алтернативните енергийни източници продължават да бележат ръст и след карантинния период. Нетното производство на електроенергия от въглища през юни е с 16,7% по-малко спрямо година, като същевременно производството от атомна енергия е намаляло с 2,3%.

 

„В настоящия момент възобновяемите енергийни източници отстъпват само на природния газ в осигуряването на електроенергия за американските домове и предприятия - отбеляза изпълнителният директор на образователната организация SUN DAY Кен Босонг. - Ако сегашните модели на растеж продължат или дори се ускорят, няма да минат много години, преди те да се наредят на първо място."

 

 

 Прочетете още за:
възобновями източници електроенергия САЩ

  0 
  1