Основният риск за околната среда в района на Камен бряг е преодолян

Основният риск за околната среда в района на Камен бряг е преодолян Снимка: МОСВ

В сравнение с фоновото съдържание пробите след провеждане на операцията показват 1,6 пъти по-висока концентрация на амониев нитрат

На брифинг пред журналисти министърът на околната среда и водите Асен Личев потвърди, че с източването на горивото от долните резервоари на заседналия кораб "Vera Su" основният риск за околната среда в района на Камен бряг е преодолян. На практика това означава, че няма как при каквито и да е обстоятелства да бъде пробит резервоарът, от който да изтече опасното гориво – лек дизел.  

Той уточни, че съгласно Регламент ЕС 2015/830 на ЕК лекият дизел, който вече е отстранен от кораба, е класифициран като силно токсичен спрямо водните организми, с дълготраен ефект и върху скалите наоколо и част от плажната ивица.

Съгласно този Регламент, който е задължителен за България, не се допуска също карбамид да бъде пренасян в насипно състояние. „Недопустимо е страна-членка да допусне един кораб, който видимо отива към брега, видимо е натоварен с насипен карбамид, да се блъсне в нашия бряг, да застраши водната екосистема и да застраши защитената зона „Яйлата“. За мен това е мотив да сезирам Прокуратурата да проведе разследване по раздел престъпление срещу околната среда от Наказателния кодекс срещу Морска администрация“ – каза министър Асен Личев. 

"На 25-ти септември, преди провеждането на операцията, нашите органи взеха проби от водата около заседналия кораб, а след като видях как протече тази операция, наредих да вземат проби пак от там. Резултатите от вчера, които изтекоха в мрежата, бяха неправилно коментирани. Всъщност какво показваха те? Това преди операцията го считаме, че е фоновото съдържание на нитрати в този район. В сравнение с фоновото съдържание пробите след провеждане на операцията показват 1,6 пъти по-висока концентрация на амониев нитрат“ – изясни министър Личев.

Министър Асен Личев информира, че е възложил на Изпълнителната агенция по околна среда да извърши площен мониторинг на морската вода в радиус един километър около кораба, който да служи като база за сравнение за последствията върху околната среда при всяка следваща операция, която ще бъде проведена по спасението на заседналия кораб.

Органите на МОСВ  продължават всекидневно да следят състоянието на водите в Черно море в района кораба и са в готовност да окажат всякакво съдействие на каквато и да е спасителна операция, предложена от колегите им от Министерството на транспорта. „Оттук нататък нашият общ приоритет ще бъде да не допуснем по никакъв начин увреждане на околната среда, здравето на хората и увреждане на защитената зона“, каза в заключение министър Асен Личев.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: